Aktualności
Konkursy
16 Kwietnia
Źródło: Twitter
Opublikowano: 2021-04-16

Najlepsze prace o lotnictwie

Absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej zdobyły główne nagrody w pierwszym konkursie na najlepsze prace o tematyce dotyczącej lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

Organizatorem konkursu były Polskie Linie Lotnicze LOT. Adresowany był do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich uczelni, którzy obronili prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020. Zgłoszono 96 prac, w tym 54 magisterskie oraz 42 inżynierskie i licencjackie. Uczestnicy reprezentowali 35 uczelni, najwięcej wywodziło się ze Szkoły Głównej Handlowej (11), Uniwersytetu Warszawskiego (9), Politechniki Rzeszowskiej (6), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (5), Uniwersytetu Jagiellońskiego (4), Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (4), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (4), Politechniki Poznańskiej (4).

Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu, to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotniczego, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in. turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich zdobyła Monika Łukasik (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. „Kształtowanie wartości w modelu biznesowym Polskich Linii Lotniczych LOT” napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Waszendybył-Skulskiej. Otrzymała w nagrodę 10 tys. zł, możliwość płatnego 3-miesięcznego stażu w LOT oraz bilet lotniczy dla dwóch osób na dowolnej trasie, na której operuje LOT.

Drugie miejsce zajął Łukasz Błaszczyk (Akademia Leona Koźmińskiego), który za pracę pt. „Kondycja finansowa a możliwości rozwoju działalności cargo w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze LOT na tle sytuacji na rynku przewozów cargo” (promotor: dr Wojciech Strzelczyk) będzie mógł odbyć 3-miesięczny płatny staż oraz polecieć z osobą towarzyszącą w wybraną przez siebie trasę.

Jury wyróżniło również trzy prace: „Wpływ technologii biometrycznej na rozwój lotnictwa pasażerskiego” autorstwa Bartosza Ciseka (Politechnika Rzeszowska); „Analizę czynników rynkowych, szans i zagrożeń dla rozwoju usług logistycznych w polskich terminalach cargo lotniczego”, którą napisał Mateusz Zawadzki (Szkoła Główna Handlowa) oraz „Analizę wiarygodności awionicznego systemu AHRS wykorzystującego technologię WAIC” Huberta Buczyńskiego (Politechnika Warszawska).

W kategorii na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską zwyciężyła Aleksandra Pasich (Politechnika Rzeszowska) za pracę zatytułowaną: „Location of entry and exit points in free route airspace and its impact on flight efficiency” („Wpływ lokalizacji granicznych punktów wlotowych i wylotowych w Przestrzeni Lotów Swobodnych na efektywność lotu”), której promotorem był prof. Andrzej Majka. Otrzymała w nagrodę 10 tys. zł, możliwość płatnego 3-miesięcznego stażu w LOT oraz bilet lotniczy dla dwóch osób na dowolnej trasie, na której operuje LOT.

Drugie miejsce przyznano Rafałowi Rusakowi (Szkoła Główna Handlowa) za pracę pt. „Wykorzystanie metody Data Envelopment Analysis w ocenie efektywności amerykańskich i europejskich tradycyjnych linii lotniczych” napisaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Jakubczyka. Będzie mógł odbyć 3-miesięczny płatny staż oraz polecieć z osobą towarzyszącą w wybraną przez siebie trasę.

W tej kategorii przyznano jedno wyróżnienie za „Performance Assessment in the Free Route Airspace from Human Factor and Environmental perspective” autorstwa Hanny Neroj (Politechnika Rzeszowska).

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie, lider rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2019 r. polski przewoźnik obchodził 90-lecie swojego istnienia. Z tej właśnie okazji zorganizowano pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)