Aktualności
Konkursy
20 Grudnia
Fot. Łucja Sucharska
Opublikowano: 2021-12-20

Najlepsze prace o współczesnych stosunkach międzynarodowych

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wręczono nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Laureatów uhonorował szef resortu Zbigniew Rau.

Konkurs ma długą tradycję – jest organizowany od grudnia 1989 roku. Zakłada rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej. W tegorocznej, 33. edycji nadesłano 39 prac magisterskich, spośród których 7 zostało uhonorowanych nagrodami.

Nagrodę drugiego stopnia przyznano ex aequo:

  • Kamilowi Kwiatkowskiemu za pracę pt. „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego”, napisaną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Krzysztofowi Kowalskiemu za pracę pt. „Sankcje w polityce reagowania na kryzys ukraiński Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2014–2020”, napisaną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodę trzeciego stopnia otrzymali ex aequo:

  • Marcin Prokop za pracę pt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka w kontekście funkcjonowania państw nieuznawanych”, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Agnieszka Wójcik za pracę pt. „Security detention of civilians in non–international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights” napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto wyróżnieniami uhonorowano prace: Szymona Kucharskiego pt. „Studium opinii Komitetu Praw Człowieka ONZ nr 2728/2016, w sprawie Teitiota v. Nowa Zelandia”, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Piotra Markowicza pt. „Formaty minilateralne w Radzie Unii Europejskiej”, napisaną na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; oraz Mateusza Słabkowa pt. „Cyberataki jako użycie siły w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych”, napisaną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W tegorocznym konkursie nie przyznano nagrody pierwszego stopnia.

MK, źródło: MSZ

Dyskusja (0 komentarzy)