Aktualności
Konkursy
03 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-12-03

Najlepsze prace wykorzystujące metody analizy danych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – to z tych uczelni wywodzą się laureaci konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica.

Konkurs jest organizowany przez firmę StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Jego celem jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica. W XXII edycji przyznano aż cztery nagrody główne.

W kategorii prac doktorskich dwie równorzędne nagrody główne trafiły do:

  • dr. Bartłomieja Tomasika za pracę pt. Identyfikacja i zastosowanie krążących mikroRNA w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych na raka gardła środkowego, obronioną na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej promotorem był prof. Wojciech Fendler z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej UM.
    Nagroda w wysokości 3 tys. zł brutto zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.
    Nagrodą dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi promującego pracę jest szkolenie zamknięte Statistica – kurs podstawowy dla grupy pracowników Wydziału.
  • dr. Wojciecha Rajpolda za pracę pt. Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych, obronioną na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Promotorem pracy był prof. Sylwester Czopek z Instytutu Archeologii URz.

Obaj autorzy otrzymali po 3 tys. zł brutto (do podziału z promotorami). Nagrodą dla obu wydziałów jest szkolenie zamknięte Statistica – kurs podstawowy dla grupy pracowników.

W kategorii prac magisterskich dwie równorzędne nagrody główne otrzymali:

  • mgr Marta Ziemińska za pracę pt. Wpływ terapii antagonistami receptora β-adrenergicznego na stężenie metaloproteinazy-2 i jej inhibitora (TIMP-2) w surowicy pacjentów z przewlekłą choroba nerek, obronioną na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Promotorem pracy była prof. Krystyna Pawlak z Zakładu Farmakoterapii Monitorowanej UMB.
  • mgr Maciej Berbeka za pracę pt. Wpływ wybranych czynników na wyprawy himalajskie, obronioną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Promotorem pracy była prof. Monika Papież z Zakładu Teorii Prognoz UE.

Laureaci otrzymali po 2 tys. zł brutto (do podziału z promotorami), zaś wydziały, na których obroniono zwycięskie prace, będą mogły skorzystać ze szkolenia zamkniętego Statistica dla swoich pracowników.

Rozpoczęła się już kolejna edycja konkursu. Termin zgłoszeń upływa 12 marca 2021 r. Szczegóły na stronie StatSoft Polska.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)