Aktualności
Konkursy
07 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-07

Najlepsze prace z dziedziny badań kosmicznych

Rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na najlepszą studencką pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas I Studenckiej Konferencji Kosmicznej.

Celem konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć studentów polskich szkół wyższych. Do trzeciej edycji zgłoszono 27 prac z 9 uczelni. Największą aktywnością wykazali się studenci Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kapituła, w której obok przedstawicieli POLSA z p.o. prezesa dr. hab. inż. Markiem Moszyńskim na czele, znaleźli się także reprezentujący Politechnikę Rzeszowską dr hab. inż. Andrzej Majka oraz dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz z Politechniki Wrocławskiej, oceniała m.in. wartość naukową, poznawczą, innowacyjną pracy, a także potencjał aplikacyjny sformułowanych wniosków.

W kategorii prac licencjackich i inżynierskich:

  • Nagrodę I stopnia otrzymała Zuzanna Rydz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) za „Opracowanie systemu niwelującego drgania kompozytowego rakietowego statecznika podczas lotu”;
  • Nagrodę II stopnia otrzymała Patrycja Katarzyna-Bałdyga (Wojskowa Akademia Techniczna) za „Projekt układu detekcji promieniowania kosmicznego”;
  • Nagrodę III stopnia otrzymał Kamil Dąbrowski (Politechnika Warszawska) za „Analizę systemu ogrzewania zbiornika dla silnika typu cold gas w satelicie PW-Sat3”.

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę I stopnia otrzymał Karol Pelzner (Politechnika Gdańska) za pracę „Optymalizacja procesu pomiaru parametrów termicznych dla modelu rakiety”;
  • Nagrodę II stopnia otrzymał Konrad Aleksiejuk (Politechnika Warszawska) za „Przekształtnik energoelektroniczny z łącznikami SiC do zasilania penetratora planetarnego”;
  • Nagrodę III stopnia otrzymał Dawid Adamski (Wojskowa Akademia Techniczna) za „Model komputerowy układów sterowania położeniem satelity Cube klasy 1U”.

Dodatkowo zdecydowano, że wyróżnienie otrzyma Agata Łazarewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) za pracę „Sztuczna inteligencja w logistyce kosmicznej – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Jest to jedna z prac licencjackich, które włączono do konkursu po raz pierwszy, także w odpowiedzi na sugestie środowiska akademickiego. Po doświadczeniach poprzednich edycji rozszerzono też zakres tematyczny, by do rywalizacji mogli stanąć nie tylko autorzy prac z zakresu inżynierii, ale także znacznie szerzej rozumianych badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej.

MK, źródło: POLSA

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: