Aktualności
Konkursy
09 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-09

Najlepsze prace z zakresu bioinformatyki

Doktoranci z Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu na najlepszą pracę z zakresu bioinformatyki. Nagrodzono także autorów prac magisterskich.

Celem konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich dotyczących zagadnień bioinformatycznych. Ma to służyć popularyzacji tej dziedziny wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych.

W tym roku na konkurs wpłynęło osiem zgłoszeń. W ocenie prac kluczową rolę odgrywały walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Najlepsze, zdaniem jury, prace doktorskie napisali:

  • Aleksandra Badaczewska-Dawid z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego („Modelowanie struktury i dynamiki białek z użyciem modeli gruboziarnistych o różnej skali rozdzielczości”; promotor dr hab. Dominik Gront),
  • Aleksandra Jarmolińska z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego („Algorithms and Models for Protein Structure Analysis”; promotorzy: prof. dr hab. Anna Gambin z WMIiM UW i dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW z Centrum Nowych Technologii UW),
  • Anna Papież z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej („Integrative Data Analysis Methods in Multi-omics Molecular Biology Studies for Disease of Affluence Biomarker Research”; promotor prof. dr hab. inż. Joanna Polańska).

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską wpłynęło dwanaście zgłoszeń. Laureatami zostali:

  • Aleksandra Suwalska za pracę „Automated detection of cerebral microbleeds on MR images”, obronioną na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska z Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych PŚl),
  • Paulina Dziadkiewicz za pracę „Analiza uliniowień wielu sekwencji genetycznych”, obronioną na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (promotor: dr hab. Norbert Dojer z Instytutu Informatyki UW),
  • Bartosz Czech za pracę „Patterns of DNA variation between the autosomes, the X chromosome and the Y chromosome in Bos taurus genome”, obronioną na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (promotorzy prof. Bernt Guldbrandtsen z Center for Quantitative Genetics and Genomics, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University i prof. Joanna Szyda z Pracowni Biostatystyki w Katedrze Genetyki UPWr.).

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne działa na rzecz wspierania rozwoju szeroko pojętej bioinformatyki i jej popularyzacji. Integruje środowisko złożone z przedstawicieli różnych nauk (matematycznych, przyrodniczych i technicznych) zainteresowanych bioinformatyką. W tym celu organizowane są zjazdy, sympozja, konferencje naukowe oraz wykłady i kursy dla studentów zainteresowanych tą tematyką. Towarzystwo pełni także rolę doradczą przy nauczaniu bioinformatyki poprzez promowanie dobrych praktyk i standardów nauczania.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)