Aktualności
Konkursy
23 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-23

Najlepsze prace z zakresu etyki biznesu

Aż 43 prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne zostały zgłoszone do tegorocznej XV edycji konkursu Verba Veritatis promującego zagadnienia etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. 

Konkurs organizują Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Akademia Leona Koźmińskiego. Od 2006 roku, czyli od pierwszej edycji, zgłoszono już w sumie 378 prac poruszających zagadnienia etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. W tegorocznym konkursie zanotowano rekordową liczbę – 43 – nadesłanych prac, których autorzy podejmowali tematykę m.in. wartości i etyki w firmach oraz na rynku pracy, innowacji w przedsiębiorstwach społecznych czy też wpływu zmian klimatycznych na rynki finansowe i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Niezwykle się cieszę, że znaczenie i popularność konkursu z roku na rok rośnie. Składa się na to wiele czynników, ale jeden jest kluczowy – etyka w biznesie stanowi bardzo istotny element ekosystemu gospodarczego, co przekłada się na zainteresowanie tą dziedziną w pracach naukowych. Związek Przedsiębiorstw Finansowych z wielką przyjemnością wspiera to zainteresowanie, bo etyka w biznesie jest także wpisana w DNA naszej organizacji – przyznaje Marcin Czugan, prezes Zarządu ZPF.

Kapituła Konkursu wybrała 10 najlepszych prac, przyznając laureatom 6 nagród i 4 wyróżnienia. Przy ocenie pod uwagę brane były takie kryteria, jak wartość merytoryczna, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy. Ogłoszenie wyników odbyło się online podczas XVI Kongresu Consumer Finance.

Laureatami w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne zostali (trzy równorzędne I miejsca):

  • dr Łukasz Kozar z Uniwersytetu Łódzkiego (Rola „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy),
  • dr Joanna Lajstet z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Symptomatyczny czynnik czy kontekst funkcjonowania? Rola wartości w funkcjonowaniu firm rodzinnych w Polsce – analiza z wykorzystaniem storytellingu),
  • dr Anna Wilińska-Zelek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Samoregulacja i współregulacja w systemach medialnych).

W kategorii prace magisterskie I miejsce zajął mgr Maciej Orczyk ze Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie ryzykiem bankowym a zmiany klimatyczne). Przyznano także dwa wyróżnienia: mgr Aleksandrze Górczyńskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego) i mgr Marioli Wróblewskiej i mgr Roksanie Zdunek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Model komunikowania fundacji diversity hub z partnerami biznesowymi i określenie przyszłych kierunków rozwoju organizacji).

W kategorii prace pozostałe dwa równorzędne I miejsca dla:

  • Klaudii Gwóźdź z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorki pracy licencjackiej pt. Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys klimatyczny,
  • Jakuba Kozdry, autora pracy licencjackiej pt. Pokusa nadużycia w bankowości, obronionej w Szkole Głównej Handlowej.

Ponadto wyróżniono: Patrycję Górecką, autorkę pracy licencjackiej pt. Znaczenie zasad rachunkowości w raportowaniu niefinansowym na przykładzie spółek z sektora bankowego, napisanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Mateusza Szymańskiego, autor pracy licencjackiej pt. Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych – analiza case studies, która powstała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Łączna pula nagród pieniężnych wyniosła 11,5 tys. zł. Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.

źródło: www.zpf.pl

Dyskusja (0 komentarzy)