Aktualności
Konkursy
28 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-28

Najlepsze prace z zakresu metody analizy danych

Wyłoniono laureatów XXIV edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. 

Konkurs jest organizowany przez firmę StatSoft Polska, a patronat nad nim sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem inicjatywy jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica. W XXIV edycji konkursu nadesłano kilkadziesiąt prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich komisja przyznała dwie równorzędne nagrody główne dla:

  • dr inż. Anny Cieplickiej za pracę zatytułowaną Wpływ lokalizacji doświadczeń na ekspresję cech agronomicznych odmian jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L’), obronioną w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie. Jej promotorem był prof. Dariusz Mańkowski z Zakładu Biologii Stosowanej IHiAR – PIB.
  • dr. Konrada Stawiskiego za pracę zatytułowaną Głębokie sztuczne sieci neuronowe w integracji profilu ekspresji krążących i wewnątrzkomórkowych cząsteczek miRNA pacjentów z rakiem trzustki, obronioną na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Promotorem pracy był prof. Wojciech Fendler z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UMŁ.

W kategorii prac magisterskich nagrodę główną otrzymała:

  • mgr Nina Bortnik za pracę zatytułowaną Badanie asocjacji polimorfizmów genu receptora estrogenowego typu alfa (rs2234693) oraz genu apolipoproteiny E (rs429358 i rs7412) z udarem mózgu w populacji polskiej, obronioną na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorem pracy była dr inż. Ewa Bretes z Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP.

Organizatorzy zapowiedzi wkrótce start kolejnej edycji konkursu.

MK, źródło: www.statsoft.pl

Dyskusja (0 komentarzy)