Aktualności
Konkursy
09 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-09

Najlepsze prace z zakresu pracy i polityki społecznej

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN nagrodził najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Konkurs organizowany jest od roku 2000. Ma na celu promowanie dokonań dyscyplin naukowych badających i opisujących zagadnienia pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie pojawiające się nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne. Przy ocenie jury bierze pod uwagę m.in. aktualność przedstawionych treści i ich znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej oraz praktyki społeczno-gospodarczej, prawidłowość zastosowanego podejścia metodycznego, zakres i skalę badań, a także szczególną wartość materiału empirycznego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace indywidualne i zespołowe o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym.

W tegorocznej edycji postanowiono przyznać cztery równorzędne nagrody następującym pracom:

  • Segmentacja rynku pracy w Polsce, autorstwa Marka Bednarskiego (Uniwersytet Warszawski), Łukasza Arendta, Wojciecha Grabowskiego i Iwony Kukulak-Dolaty (Uniwersytet Łódzki);
  • Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania-identyfikacja-oddziaływanie na lokalny rynek pracy, autorstwa Łukasza Kozara (Uniwersytet Łódzki);
  • Polityka rynku pracy w społecznej gospodarce rynkowej Niemiec, autorstwa Michała Moszyńskiego i Zenona Wiśniewskiego (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu);
  • Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, autorstwa Jerzego Wratnego (Instytut Nauk Prawnych PAN).

Komisja konkursowa wyróżniła także pracę pt. Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej, autorstwa Anny Rogozińskiej-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)