Aktualności
Konkursy
01 Lipca
Opublikowano: 2022-07-01

Najlepsze publikacje o Wielkopolsce

Publikacja poświęcona życiu szlachcianek w późnym średniowieczu została uznana najlepszą książką o Wielkopolsce wydaną w 2021 roku w kategorii literatura naukowa w konkursie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Celem konkursu jest promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. Autorów najlepszych prac w kategoriach: literatura naukowa oraz literatura popularnonaukowa i beletrystyka nagrodzono już po raz piąty. W tym roku nową kategorią była literatura dotycząca miasta Poznania. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 czerwca w Sali Posiedzeń PTPN.

W kategorii literatura naukowa nagrodę otrzymał dr Witold Brzeziński z Katedry Historii Średniowiecznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za monografię pt. Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UKW.

Praca wpisuje się w ten nurt badań nad życiem człowieka w przeszłości, jakim jest historia kobiet. Pierwsza część dotyczy problematyki życia szlachcianki w ujęciu demograficznym. Obejmuje ona z jednej strony analizę jego biegu pod kątem takich zdarzeń, jak pierwsze i powtórne wyjście za mąż oraz owdowienie i powiązanych z nimi kwestii, a z drugiej – dzietności. Druga część poświęcono wybranym problemom dotyczących posiadania i rozporządzania majątkiem. Zasadniczą podstawę przedstawionych w obu tych częściach analiz i wynikających z nich ustaleń stanowią informacje dotyczące 84 szlachcianek, których biogramy stanowią część książki.

W kategorii literatura popularnonaukowa i beletrystyka nagrodę otrzymał Jacek Głomb, autor publikacji pt. Życie niedokończone. Z Lechem Raczakiem rozmawia Jacek Głomb, wydanej przez Żywosłowie. Wydawnictwo.

W kategorii literatura dotycząca miasta Poznania nagrodę przyznano dr. hab. Przemysławowi Matusikowi, prof. UAM za czterotomową publikację pt. Historia Poznania, wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Konkurs o Nagrodę PTPN na najlepszą publikację o Wielkopolsce był częścią obchodów jubileuszu 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)