Aktualności
Konkursy
29 Marca
Opublikowano: 2019-03-29

Narodowe Centrum Nauki poszukuje koordynatorów dyscyplin

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkursy na stanowiska koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu.

Do zadań koordynatorów będzie należało m.in. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN.

Od kandydatów oczekuje się m.in. co najmniej stopnia naukowego doktora, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych, co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 22 kwietnia 2019 roku.

Informacje o konkursach dostępne są na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)