Aktualności
Konkursy
29 Lipca
Opublikowano: 2020-07-29

Nasze Uniwersytety Europejskie z grantami H2020

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały granty w konkursie „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” finansowanym z programu Horyzont 2020.

Projekt „Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU” realizować będzie sojusz 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski. Wspólnie z Sorbonne Université (Francja), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Niemcy), Univerzita Karlova (Czechy), Kobenhavns Universitet (Dania) i Università degli Studi di Milano (Włochy) polska strona opracuje i wdroży długoterminowe strategie dotyczące badań i innowacji na uczelniach sojuszu 4EU+. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć działania, które przysłużą się do wzmocnienia instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla badań naukowych i innowacji. Będą one dotyczyły m.in. wdrażania i promocji open science, budowania kapitału ludzkiego,  cyfryzacji i upraszczania procesów administracyjnych związanych z badaniami, zapewniania równych szans w prowadzeniu badań, współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit i innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego. Z grantu nie będą finansowane wspólne projekty badawcze.

Przedsięwzięcie TRAIN4EU+, którego koordynatorem jest Uniwersytet Kopenhaski, wpisuje się w misję sojuszu jako uniwersytetu europejskiego, zakładającą wspólne, długofalowe działania w zakresie badań, nauczania, administracji oraz współpracy z otoczeniem. W misji 4EU+ uczelnie członkowskie podkreślają wsparcie dla naukowców, którzy „dążą do poszerzania granic wiedzy”. Praca badaczy 4EU+ jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami.

Środki otrzymało też konsorcjum EPICUR z UAM w składzie. W celu prowadzenia wspólnych badań oraz korzystania z dostępnej infrastruktury, uczestnicy 3-letniego projektu „Shaping European Society in Transition” zbudują innowacyjne formy kooperacji takie jak EPICommunity i EPIClusters. Dzięki realizacji tego projektu EPICUR poszerzy zakres swojej działalności o badania, innowacje i interakcje ze społeczeństwem. Młodzi naukowcy będą zachęcani do współtworzenia EPICommunity, nowej sieci mediów społecznościowych opartej na atrakcyjnej zasadzie grywalizacji (gamification). Sięgnięcie po nowe narzędzia pomoże zwiększyć widoczność osiągnięć naukowych, a także ułatwi tzw. mobilność mieszaną (blended-mobility). Projekt realizowany będzie pod hasłem Be EPICurious! Obok UAM do sojuszu EPICUR należą: Université de Strasbourg (Francja – lider projektu), Universiteit van Amsterdam (Holandia), lbert‐Ludwigs‐Universität Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy); Université de Haute-Alsace (Francja); Universität für Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Uniwersytet Gdański jako członek konsorcjum University of the Seas – SEA-EU, będzie realizował projekt „reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance – reSEArch-EU”. Budżet przedsięwzięcia to 2 mln euro (w tym ponad 318 tys. euro dla UG). W ramach projektu do zadań Uniwersytetu Gdańskiego należeć będzie: rozwój wirtualnego Centrum Rozwoju Technologii w celu analizy praktyk zarządczych dotyczących prawa własności intelektualnej; zbudowanie programu szkoleń w ramach Spin-Off Competence Lab, w celu rozwoju świadomości i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród naukowców; stworzenie SEA-INNOVATE HUB – platformy integrującej działania naukowców i biznesu z zakresu rozwoju innowacji; przetestowanie modelu (Marine) Science Shop – jednostki, która łączy uczelnię z otoczeniem, głównie społecznym i proponuje rozwiązania dla lokalnych problemów. Konsorcjum SEA-EU, obok UG, współtworzą: Universidad de Cadiz (Hiszpania – lider), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), L-Università ta’ Malta (Malta), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy) oraz Université de Bretagne Occidentale (Francja).

MK, źródło: UW, UG, UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)