Aktualności
Konkursy
21 Lutego
Opublikowano: 2018-02-21

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza do udziału w konkursie grantowym

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat konkursu: „Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi”.

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca 2018 do 1 czerwca  2018 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy, założona w 2001 roku przez Polpharmę SA, jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych, którą realizuje poprzez m.in. finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Projekty badawcze są wyłaniane w  drodze organizowanego corocznie konkursu.  Dotychczas odbyło się 16 edycji, w których granty wartości ponad 20 mln zł otrzymało 70 zespołów badawczych. Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy.

Bożenna Płatos

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Mateusz 26.02.2019 22:42

    Może akurat wygra jakiś pomysł z lunazyną, bo to chyba jest teraz dość popularny temat w dziedzinie epigenetyki.