Aktualności
Konkursy
04 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-04

NAWA rozstrzygnęła konkurs na polsko-słowacką wymianę bilateralną

17 z 89 złożonych wniosków skierowano do finansowania w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców ze Słowacją. Po stronie polskiej koordynuje go Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. Głównym celem naborów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z partnerami z zagranicy. Środki pochodzące z umów bilateralnych mogą być wykorzystane wyłącznie na mobilność osób uczestniczących w projekcie, nie pokrywają kosztów samych badań, ale stanowią doskonałe wsparcie w ich realizacji. W rozstrzygniętym właśnie naborze wspólna polsko-słowacka komisja rekomendowała do finansowania 17 wniosków.

Najwięcej z nich zrealizują naukowcy uczelni technicznych, w tym po dwa: Politechnika Śląska („Korozja materiałów ogniotrwałych w wysokich temperaturach i możliwości ich skutecznego recyklingu”, koordynator: dr hab. inż. Maria Sozańska z Instytutu Inżynierii Materiałowej, partner – Politechnika w Koszycach; „Nowe mikroorganizmy wyizolowane ze środowiska górniczego do zastosowań w metali z wybranych odpadów elektronicznych”, koordynator: dr inż. Joanna Willner z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, partner – Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) i Akademia Górniczo-Hutnicza („Ocena ryzyka środowiskowego w aspekcie adaptacji do zmian klimatycznych”, koordynator: dr inż. Slávka Gałaś z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, partner – Politechnika w Koszycach; „Korozja szkieł historycznych” dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, partner – Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka).

Oprócz tego na wymianę pojadą naukowcy z politechnik: Gdańskiej, Wrocławskiej, Opolskiej, Łódzkiej, Krakowskiej i Lubelskiej (najwyżej oceniony projekt – „Wpływ niskotemperaturowej plazmy generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym na bakterie i nasiona”, koordynator: dr hab. inż. Joanna Pawłat z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, partner – Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie).

Do realizacji skierowano także sześć projektów z uniwersytetów: Gdańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Przyrodniczego we Wrocławiu, Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja  Śniadeckich w Bydgoszczy, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskiego i Łódzkiego. Ostatni projekt trafił do Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława  Leszczyckiego PAN.

MK

Lista beneficjentów wymiany bilateralnej naukowców ze Słowacją

 

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)