Aktualności
Konkursy
22 Kwietnia
Źródło: PARP
Opublikowano: 2024-04-22

Nawet 58 tys. zł na przygotowanie europejskiego grantu

Wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych jest celem konkursu „Granty na Eurogranty” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na sfinansowanie działań niezbędnych do przygotowania grantu i udziału w konkretnym naborze w programie UE można otrzymać nawet 58 tys. zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Granty na Eurogranty – organizacje badawcze” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, Digital „Cyfrowa Europa”, Single Market Programme, Life.

Konkurs adresowany jest do organizacji badawczych prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Mogą one ubiegać się o środki na sfinansowanie działań niezbędnych do przygotowania grantu i udziału w konkretnym naborze w programie UE. Chodzi m.in. o poszukiwanie partnerów, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń i wniosku, opracowanie wniosku, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, ewentualną korektę, a także prezentację wniosku przed komisją oceny projektów. Środki będzie można również przeznaczyć na opracowanie specjalistycznych analiz.

Budżet konkursu to 22 mln zł, a maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 58 225 zł. Wnioski przyjmowane będą od 25 kwietnia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)