Aktualności
Konkursy
26 Maja
Opublikowano: 2021-05-26

NCN poszukuje koordynatorów dyscyplin

Koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu poszukuje Narodowe Centrum Nauki. Termin nadsyłania aplikacji: 11 czerwca.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na na stanowiska koordynatorów dyscyplin w trzech grupach nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce (2), ścisłych i technicznych (1) oraz o życiu (1). W sumie na angaż mogą liczyć 4 osoby.

Do zadań koordynatorów będzie należało m.in. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach; analizowanie wniosków oraz ocenianie rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; prowadzenie szkoleń oraz współpracowanie z polskimi i zagranicznymi naukowcami.

Zatrudnieni mogą liczyć na umowę o pracę na czas określony (4 lata). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 czerwca 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec lipca.

Szczegółowe informacje o konkursach, wraz z regulaminem, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej NCN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)