Aktualności
Konkursy
01 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-01

NCN rozstrzygnęło konkursy

W drugiej edycji konkursu SONATINA dla osób rozpoczynających karierę naukową badaczom przyznano łącznie ponad 30 mln zł na realizację projektów oraz odbycie międzynarodowych staży. SONATINA to konkurs skierowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W drugiej edycji konkursu złożono 154 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. W konkursie SONATINA 2 najwięcej, bo aż 59 wniosków, nadesłano w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Lista laureatów konkursu SONATINA 2

W drugiej edycji konkursu UWERTURA  na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC spłynęło 21 wniosków, spośród których finansowanie w łącznej kwocie niemal 673 tys. zł uzyskało 8 naukowców. W konkursie mogli wystartować naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Laureaci przez 3 do 6 miesięcy będą współpracować z wybitnymi europejskimi naukowcami z najlepszych ośrodków, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.

Lista laureatów konkursu UWERTURA 2

Poznaliśmy też nazwiska pierwszych laureatów drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Nabór wniosków jest w tym wypadku prowadzony w trybie ciągłym. W konkursie można uzyskać od 5 do 50 tys. zł, a czas realizacji badań nie może przekroczyć 12 miesięcy. Finansowane mogą być wyłącznie działania naukowe, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. W pierwszej turze konkursu zostało sfinansowanych 30 wniosków. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca kwietnia 2019 r.

Lista laureatów konkursu MINIATURA 2

MK

(Źródło: NCN)

 

Dyskusja (0 komentarzy)