Aktualności
Konkursy
04 Listopada
Opublikowano: 2022-11-04

Nominacje do Nagrody im. Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała 5 prac, które będą konkurować o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2021 roku.

To już VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 29 stycznia w Filharmonii Łódzkiej.

Stanisław Lem, mieszkańcy warszawskiego getta, tłumaczenie Ulissesa i inne…

Na posiedzeniu, które miało miejsce 3 listopada w Łodzi, Kapituła Nagrody dokonała wyboru 5 najlepszych
książek humanistycznych, spośród 61 nadesłanych na konkurs. W finale konkursu znalazły się następujące pozycje:

  • „Każdy pyta co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie” dr Marii Ferenc; wydana i zgłoszona przez Żydowski Instytut Wydawniczy,
  • „Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku. Biografia” dr hab. Agnieszki Gajewskiej; wydana przez Wydawnictwo Literackie, zgłoszona przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • „Pierre Jacquelot, L’Art. De vivre longuement sous le nom de Medee” dr hab. Magdaleny Koźluk; wydana przez Classiques Garnier, zgłoszona przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
  • „Łódź Ulissesa” prof. Macieja Świerkockiego; wydana przez Wydawnictwo Oficyna, zgłoszona przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
  • „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chory” dr. hab. Cezarego Wąsa; wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Historii Sztuki, zgłoszona przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wręczenie dyplomów autorom nominowanych książek oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi 29 stycznia podczas uroczystej gali w Łodzi.

Wybitne prace naukowe w konkursie

Dzieła zgłaszają uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każdego roku Kapituła Nagrody wskazuje 5 najlepszych prac z takich obszarów jak m.in.: filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła wpisują się niejednokrotnie w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.

Od początku istnienia konkursu niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny 490 pozycji. W finałach wszystkich edycji znalazło się 35 książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawić szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad tysiąc wzmianek w mediach o konkursie. Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt – reprezentują doskonałość naukową i warsztatową.

Kapitułę Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego tworzą wybitni polscy naukowcy: prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW; prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ; prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM; prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008–2016; prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996–2002; prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ; ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMCS i UW; prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).

Patronem Nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny polski filozof, logik i etyk. Był przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest „Traktat o dobrej robocie”, poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)