Aktualności
Konkursy
07 Maja
Opublikowano: 2020-05-07

Nowa inicjatywa NCBR na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami

„Rzeczy są dla ludzi” to nowy konkurs Narodowego centrum Badań i Rozwoju. Realizowany będzie w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Jego budżet wynosi 40 mln zł. Nabór wniosków ruszy 8 czerwca.

Celem konkursu jest poprawa jakości i zapewnienie niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. NCBR, które wspiera projekty badawczo-rozwojowe polskich przedsiębiorców i naukowców, adresuje nową inicjatywę do jednostek naukowych, firm – w obu przypadkach także organizacji III sektora – oraz konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowo-przemysłowych. Będą one mogły zgłaszać nowatorskie projekty odpowiadające na potrzeby zdefiniowane w zakresie tematycznym konkursu, obejmującej 23 zróżnicowane tematy dotyczące technologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami lub seniorów.

– Nowe technologie powinny jak najlepiej służyć ludziom, zwłaszcza tym grupom społecznym, dla których są szansą na znaczącą poprawę jakości życia. Wierzę, że ten konkurs da impuls do opracowania licznych rozwiązań przydatnych w codziennym funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni publicznej, w pracy, na uczelni. Ważne jest, aby konkursowe projekty zostały szybko zrealizowane i wdrożone do działania – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” to jedno z działań w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Stanowi on pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. W ramach programu są podejmowane i finansowane działania w 8 obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji programu wyniesie w perspektywie lat 2018–2025 około 23 mld zł. Źródłami finansowania rządowego programu są Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz publiczne środki krajowe, tj. budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” otwiera przed naukowcami i przedsiębiorcami możliwość realizacji ciekawych projektów mających na celu zapewnienie lub zwiększenie dostępności. Zasady konkursu dają dużą elastyczność w zaplanowaniu przedmiotu i zakresu prac, miejsca realizacji projektu – może to być dowolne z województw – oraz w doborze partnerów. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in.:

  1. narzędzi i rozwiązań ICT, np. przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami interfejsów urządzeń codziennego użytku,
  2. technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie rzeczywistym,
  3. rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej,
  4. projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych,
  5. rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych,
  6. technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych, w szczególności w miejscu ich zamieszkania oraz
  7. opracowania, m.in. w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, standardów dostępności dla przestrzeni publicznej, środków transportu oraz usług powszechnych.

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych) to 200 tys. zł, a maksymalna to 3 mln zł. Dofinansowanie można uzyskać zarówno na realizację badań przemysłowych i – wymaganych w projekcie – prac rozwojowych, jak i na realizację prac przedwdrożeniowych. Wartość tych ostatnich nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom dofinansowania z NCBR dla przedsiębiorców wynosi do 80% wartości kosztów badań przemysłowych, do 60% wartości kosztów prac rozwojowych i do 90% wartości kosztów prac przedwdrożeniowych. Dla jednostek naukowych to aż do 100% kosztów ponoszonych na realizację wszystkich tych typów prac. Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 25 września 2020 roku.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” został ogłoszony po raz pierwszy. Nie jest to jednak pierwsze działanie NCBR ukierunkowane na zwiększanie dostępności. W zeszłym roku przeprowadzono trzy konkursy finansowane z Funduszy Europejskich: „Szybką Ścieżkę” (POIR) dla projektów realizujących Program Dostępność Plus, konkurs „Projektowanie uniwersalne” (POWER) oraz konkurs „Uczelnia dostępna” (POWER), w którym prowadzony jest właśnie nabór wniosków do II edycji.

– Wspólną cechą naszych konkursów, niezależnie od ich zakresu tematycznego, są dostosowane do adresatów naszych działań  warunki udziału i realizacji projektów, pozwalające w jak najlepszy sposób wykorzystać potencjał naszych jednostek naukowych i firm. To szczególnie ważne w przypadku konkursów takich jak „Rzeczy są dla ludzi”, dzięki którym mogą być realizowane projekty przyczyniające się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak i społecznego  – zaznacza dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki.

źródło: NCBR

 

Dyskusja (0 komentarzy)