Aktualności
Konkursy
15 Września
Opublikowano: 2020-09-15

Nowy Program NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

W Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence). „Pieczęć doskonałości” to znak wysokiej jakości naukowej projektu. Otrzymują go projekty, które spełniły kryteria oceny w ramach MSCA, jednak nie mogły otrzymać dofinansowania z budżetu danego konkursu. Komisja Europejska zachęca kraje, które biorą udział w MSCA oraz innych konkursach programu ramowego „Horyzont 2020”, aby projekty wyróżnione „pieczęcią doskonałości” finansowane były z innych źródeł krajowych – publicznych lub prywatnych. Takie rozwiązania dla MSCA wprowadziły np. Czechy, Litwa, Włochy.

– NAWA dołącza do grona europejskich instytucji, które honorują posiadaczy certyfikatu Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Otwieramy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz współpracujących z nimi polskich uczelni i instytutów możliwość zrealizowania docenionych przez Komisję Europejską wybitnych projektów naukowych w naszym kraju. Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence oferuje naukowcowi finansowanie na zasadach działającego Programu im. Ulama. Naukowiec realizujący projekt w polskiej jednostce naukowej otrzyma comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł przez okres od 12 do 24 miesięcy oraz dodatki mobilnościowy i szkoleniowy – dodaje.

Ogłoszona I edycja Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence skierowana jest do naukowców oraz polskich jednostek naukowych, których wspólne wnioski na realizację projektów otrzymały „pieczęć doskonałości” w konkursie Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships 2019. Wyróżnienie to otrzymały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2 projekty), Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Nabór wniosków w I edycji programu będzie prowadzony od 15 września do 15 października 2020 roku.

W kolejnych latach w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence będą mogli brać udział naukowcy i jednostki naukowe z „pieczęciami doskonałości” zdobytymi w kolejnych konkursach MSCA IF. Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)