Aktualności
Konkursy
30 Listopada
Opublikowano: 2021-11-30

Obfite rozdanie w MINIATURZE

Ponad 300 działań naukowych wyłoniono w ostatnim rozdaniu konkursu MINIATURA 5. W sumie w tym roku Narodowe Centrum Nauki sfinansowało niemal 700 przedsięwzięć realizowanych przez naukowców, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN.

W konkursie MINIATURA 5 można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Aplikacje przyjmowane były w trybie ciągłym – od maja do września. Listy zakwalifikowanych działań publikowano raz w miesiącu. Dziś rozstrzygnięto nabór wniosków złożonych we wrześniu.

Sfinansowane zostaną badania wstępne dotyczące m.in. zrozumiałości i dostępności tekstów w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych, użytkowania terenów nadrzecznych w trzech największych miastach wschodniej Polski, pamięci dźwiękowej we wspomnieniach i relacjach świadków na przykładzie obozu koncentracyjnego w Dachau, wpływu pandemii COVID-19 na niestabilność rynków akcji w krajach Unii Europejskiej czy nowoczesnych materiałów luminescencyjnych. Ostatnia lista laureatów obejmuje 321 nazwisk, a wartość wybranych działań wynosi 11,9 mln złotych. Przyznanie tak dużej liczby grantów było możliwe m.in. dzięki zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jednym z celów konkursu MINIATURA jest poszerzenie grona laureatów konkursów NCN i zachęcenie do udziału w nich także badaczek i badaczy z ośrodków, które w mniejszym stopniu korzystają z oferty Centrum. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy nie kierowali dotychczas projektami finansowanymi przez NCN ani nie byli laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

W konkursie można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

W 5. edycji Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu budżetu konkursu o ponad 4 mln złotych ze względu na wysoki poziom wniosków, zwłaszcza tych z mniejszych ośrodków akademickich. Doświadczenia poprzednich edycji konkursu MINIATURA wskazują, że jego laureaci ubiegają się z sukcesem o granty w innych programach. Wśród laureatów ostatniego konkursu OPUS jest 19 badaczek i badaczy, którzy kierowali wcześniej tylko grantem MINIATURA.

W sumie w tegorocznej MINIATURZE sfinansowano 294 działania z zakresu nauk o życiu (o wartości 13,6 mln zł), 207 działań w naukach ścisłych i technicznych (7,9 mln zł) oraz 193 działania w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (4,8 mln zł). W całym konkursie złożono 1898 wniosków, a współczynnik sukcesu wyniósł 36,56%.

MK, AJK, źródło: NCN

 

Dyskusja (0 komentarzy)