Aktualności
Konkursy
10 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-10

Ogólnopolski Konkurs Student Wynalazca

Do 25 stycznia 2019 roku trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca organizowanego od 8 lat przez przez Politechnikę Świętokrzyską.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Główne cele konkursu to aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową, aktywizacja środowiska akademickiego w procesie oceny wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych pod kątem identyfikacji powstających dóbr intelektualnych, promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych, chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony, upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10–14 kwietnia 2019 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu Polacy zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

MK

Regulamin konkursu

Dyskusja (0 komentarzy)