Aktualności
Konkursy
16 Września
Źródło: Adobe Stock
Opublikowano: 2022-09-16

Ostatni dzwonek dla popularyzatorów nauki

Jeszcze tylko do 18 września można nadsyłać zgłoszenia do konkursu „Popularyzator Nauki”, w którym nagradzane są osoby, zespoły i instytucje wyjaśniające zagadnienia nauki i pomagające lepiej rozumieć świat. Przedsięwzięcie organizuje serwis Nauka w Polsce.

Celem organizowanego od 2005 roku konkursu „Popularyzator Nauki” jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i pasją naukową. Oceniana jest działalność popularyzatorska skierowana do osób, które nie są związane zawodowo z popularyzowanym obszarem wiedzy.

Do konkursu można zgłaszać działania trwające co najmniej 2 lata. W kategorii „Naukowiec” wyróżniane są osoby popularyzujące wiedzę indywidualnie, posiadające co najmniej stopień doktora. „Animator” – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską, nieposiadające stopni ani tytułów naukowych (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni). W kategorii „Zespół” rywalizują zespoły osób popularyzujących naukę (tworzone np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea). W kategorii „Instytucja” o nagrodę walczą instytucje – naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki) czy przedsiębiorstwa. O nagrodę mogą się też ubiegać dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe – zostaną ocenieni w kategorii „Media”. Od kilku lat do konkursu mogą się zgłaszać również osoby, zespoły i instytucje już wcześniej nagrodzone, prezentując aktywność realizowaną w późniejszym okresie.

Zakwalifikowane kandydatury oceni Kapituła, złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, popularyzatorów nauki i przedstawicieli portalu Nauka w Polsce, kierowana przez prof. Michała Kleibera – wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki, wieloletniego prezesa PAN, b. ministra nauki i informatyzacji, jednego z inicjatorów konkursu. Jurorzy wybiorą laureatów w pięciu kategoriach, a także wyłonią kandydata Nagrody Głównej. Może to być popularyzator – osoba, zespół lub instytucja – kandydujący w dowolnej kategorii konkursowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września poprzez formularz. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień 2022 r. Przedsięwzięcie organizuje serwis Nauka w Polsce, wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej ze środków programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK, źródło: PAP

Dyskusja (0 komentarzy)