Aktualności
Konkursy
12 Września
Opublikowano: 2022-09-12

Ostatni dzwonek na zgłoszenia!

Jeszcze tylko do 15 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu EDUinspiracje Media. Tegoroczna edycja skierowana jest nie tylko do dziennikarzy, ale również do niezależnych twórców, którym bliska jest idea upowszechniania szans, jakie dają programy edukacyjne prowadzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

„Bądź inspiracją” – to hasło tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje Media. Do konkursu mogą być zgłoszone teksty opublikowane w sposób tradycyjny, za pośrednictwem internetu bądź łącznie – zarówno drukiem, jak i w formie elektronicznej. Konkurs adresowany jest również do autorów audycji rozpowszechnionych za pośrednictwem rozgłośni radiowych, poprzez internet lub łącznie w obu technologiach. W konkursie mogą brać również udział twórcy materiałów filmowych rozpowszechnionych za pośrednictwem telewizji oraz (lub) internetu.

Uwaga! W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy telewizyjne, które swoją premierę miały po 1 stycznia 2021 roku. Prace mogą zgłaszać zarówno dziennikarze, jak i redakcje oraz niezależni twórcy, którym bliska jest idea upowszechniania szans, jakie dają programy edukacyjne prowadzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 15 września 2022 roku. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w kategoriach: Publicystyka,. Reportaż, Wywiad.

Autorzy, którzy w sposób ciekawy i inspirujący przedstawią zagadnienia związane z edukacją: wywiady z ciekawymi ludźmi, reportaże o wydarzeniach i akcjach powiązanych z Unią Europejską, wyjazdach zagranicznych, stażach na uczelniach zagranicznych, doświadczeniach zawodowych, a w szczególności w ramach programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zostaną nagrodzeni dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Więcej szczegółów pod adresem: https://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje-media/wez-udzial.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007–2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)