Aktualności
Konkursy
22 Marca
Opublikowano: 2022-03-22

Ostatni dzwonek na zgłoszenia

Jeszcze tylko do końca marca trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Studenckiego Nobla. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dziewięciu kategoriach. Pula nagród wynosi 45 tys. zł!

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach, zarówno naukowych, artystycznych, jak i społecznych. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Uczestnicy co roku zaskakują publikacjami w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, udziałem w pracach badawczych czy też reprezentowaniem uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W tegorocznej, trzynastej edycji Noble zostaną wręczone w dziewięciu kategoriach:

  • Nauki techniczne (architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa);
  • Sztuka (film, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba, instalacje artystyczne);
  • Dziennikarstwo i literatura (dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz literatura);
  • Nauki przyrodnicze i energetyka (biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, mikrobiologia, energetyka: przemysłowa, odnawialna, jądrowa, elektroenergetyka);
  • Fizyka i astronomia (geofizyka, biofizyka, optometria oraz astronomia);
  • Medycyna i farmacja (medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna, biologia medyczna);
  • Nauki społeczne (nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika, antropologia);
  • Nauki ekonomiczne (zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja, gospodarka, marketing);
  • Działalność społeczna (działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i wdrażanie projektów społecznych).

Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza online. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 marca. Partnerem konkursu jest Santander Universidades Polska. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

W poprzedniej edycji konkursu napłynęło 420 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 86 finalistów, a z nich Krajowa Komisja Konkursowa wybrała 9 najzdolniejszych studentów reprezentujących 7 uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)