Aktualności
Konkursy
09 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-09

Ostatni laureaci konkursu MINIATURA 2

Narodowe Centrum Nauki opublikowało ostatnie już listy rankingowe konkursu MINIATURA 2. Grono laureatów powiększyło się o 81 naukowców, do których trafi łącznie niemal 2,96 mln zł. 

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie, jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. złotych.

W ostatnim rozdaniu najwięcej środków powędrowało do reprezentantów nauk o życiu. Do finansowania skierowano 32 projekty opiewające na łączną sumę 1 362 881 zł. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych na 29 swoich działań otrzymają 1 123 667 zł. W ostatniej grupie – nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – rekomendowano 20 wniosków o wartości 468 430 zł.

Maksymalne dofinansowanie otrzymały trzy projekty: „Wpływ mutacji w genie EMD na poziom uszkodzeń DNA oraz organizację chromatyny w komórkach otrzymanych od pacjentów z EDMD1” dr Magdaleny Mai Machowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego; „Udział kisspeptyny-10 w regulacji metabolizmu kolagenu w sercu” dr Pauliny Radwańskiej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz „Próba identyfikacji białek motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii majowej” dr Małgorzaty Kapusty z Uniwersytetu Gdańskiego.

Na połowę maja NCN zapowiedziało ogłoszenie konkursu MINIATURA 3.

MK

Listy rankingowe nr 12 i 13 konkursu MINIATURA 

 

Dyskusja (0 komentarzy)