Aktualności
Konkursy
14 Listopada
Opublikowano: 2023-11-14

Ostatnie rozdanie „małych grantów”

Prawie 9,4 mln zł trafi do laureatów ostatniego tegorocznego rozdania konkursu MINIATURA. Z puli tej sfinansowanych zostanie 239 przedsięwzięć, takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych początkujących badaczy, którzy mają tym samym okazję zdobyć pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz przygotować założenia projektu, który zostanie złożony w przyszłości w krajowych lub międzynarodowych konkursach. W ostatnim tegorocznym rozdaniu finansowanie w wysokości blisko 9,4 mln zł otrzyma 238 badaczy i badaczek.

Najwięcej z tej puli, podobnie jak w poprzednich rundach, trafi do przedstawicieli nauk o życiu, którzy na 98 działań ze swoim udziałem dostaną ponad 4,5 mln zł. Z kolei na 82 przedsięwzięcia reprezentantów nauk ścisłych i technicznych przeznaczono niemal 3,2 mln zł. Ponadto 58 badaczy i badaczek z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzyma ponad 1,6 mln zł. Środki w wysokości od 5 do 50 tys. zł mogą być wykorzystane na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Wśród tematów projektów wyłonionych w ostatniej odsłonie MINIATURY 7 znalazły się takie, jak np. funkcjonowanie człowieka w wirtualnej rzeczywistości, optymalizacja terapii chorób czy też nowatorskie metody przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego i działalności człowieka w przyrodzie.

Listopadowa lista rankingowa jest ostatnią w 7 edycji MINIATURY. Jak podało Narodowe Centrum Nauki, w sześciu dotychczasowych sfinansowano ponad 3800 przedsięwzięć. W tym roku „małe granty” o łącznej wartości ponad 24 mln zł trafiły do 621 osób. Najwięcej było ich w obszarze NZ (243), nieco mniej w ST (205), a najmniej w HS (173). Wśród laureatów jest 374 badaczek i 247 badaczy. Agencja wyliczyła, że ich działania (blisko 3/4 to badania wstępne/pilotażowe) będą realizowane w sumie w 85 uczelniach, instytutach PAN i sieci Łukasiewicz oraz w innych jednostkach. Najwięcej na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MK

Listy rankingowe MINIATURA 7

Dyskusja (0 komentarzy)