Aktualności
Konkursy
01 Września
Opublikowano: 2023-09-01

„Perły nauki” po raz drugi

Ruszył nabór wniosków do drugiej edycji programu „Perły nauki”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej.

„Perły nauki” to program będący następcą „Diamentowego grantu”. W odniesieniu do poprzednika zaszły w nim jednak pewne zmiany. Uwzględniono nie tylko realizowanie badań naukowych, ale też prowadzenie twórczości artystycznej oraz zwiększono środki na pojedyncze projekty. W „Diamentowym grancie” koszt realizacji projektu wynosił od 180 tys. zł do 220 tys. zł. W „Perłach nauki” zaproponowano od 200 tys. zł do 240 tys. zł, w zależności od dziedziny nauki. Zwiększyła się też wysokość wynagrodzenia kierownika projektu – z 2500 zł do 3 tys. zł.

To już druga edycja przedsięwzięcia, które ma wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. W pierwszej odsłonie złożono 335 wniosków. Wyróżniono 98 projektów – 91 związanych z badaniami naukowymi i 7 związanych z twórczością artystyczną. Najwięcej z: Uniwersytetu Warszawskiego (17), Uniwersytetu Jagiellońskiego (8), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (5) i Politechniki Wrocławskiej (5). W sumie beneficjentami konkursu zostali reprezentanci 36 instytucji. Łącznie na wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów resort przeznaczył ponad 21 mln zł.

Drugi nabór wniosków ruszył 1 września i potrwa do 13 października 2023 r. Do udziału uprawnione są: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce, Centrum Łukasiewicz, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, a także inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK

Niebieskie barwniki, aktywne opakowania, modele uczenia maszynowego…

Dyskusja (0 komentarzy)