Aktualności
Konkursy
19 Maja
Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Opublikowano: 2022-05-19

Pierwsi laureaci MINIATURY 6

Ponad 1 mln zł trafi do pierwszych 27 beneficjentów szóstej edycji konkursu MINIATURA. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, a także staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 lipca 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie pierwszą listę rankingową tegorocznego konkursu. Znalazły się na niej nazwiska 27 badaczek i badaczy z całej Polski, w tym m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 projekty), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2), Uniwersytetu Wrocławskiego (2), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2) i Uniwersytety Medycznego w Lublinie (2). Gros laureatów wywodzi się z uczelni (22), ale są także reprezentanci instytutów Polskiej Akademii Nauk (4) oraz instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (1).

Już wkrótce dzięki przyznanym środkom (1,04 mln zł) wszyscy będą mogli rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, a także staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne. Połowę z rozdysponowanych środków przeznaczono na projekty z nauk ścisłych i technicznych (514 028 zł), nieco mniej dostali przedstawiciele nauk o życiu (344 804 zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 178 724 zł. Wśród wyłonionych projektów są m.in. badania polaryzacji neutrofili ryb, symulacje i badania eksperymentalne nowego kompozytu hybrydowego o matrycy polimerowej do zastosowania w technologii druku 3D, badania roli lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych, a także kwerenda z zakresu działalności wspólnoty politycznej emigrantów chorwackich w Ameryce Południowej.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

MK

Lista rankingowa konkursu MINIATURA

Dyskusja (0 komentarzy)