Aktualności
Konkursy
27 Lipca
Opublikowano: 2022-07-27

Pierwsze polsko-ukraińskie projekty z dofinansowaniem FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszy konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze. Wyłonione trzy duety będą realizowały badania na temat problemów wywołanych wojną i wyzwań dotyczących przyszłości Ukrainy. Każdy projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 268 800 zł.

Polsko-ukraiński program został uruchomiony w połowie marca br. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z ogarniętą wojną Ukrainą. Pierwszy konkurs trwał od kwietnia do lipca i dotyczył badań w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Dwuetapową ocenę merytoryczną złożonych wniosków przeprowadziło międzynarodowe jury, w którego skład weszli eksperci z: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch. Pracom towarzyszyło dwóch niezależnych obserwatorów z Ukrainy i Polski.

Spośród 73 złożonych wniosków do oceny merytorycznej skierowano 67. Geografia ukraińskich wnioskodawców okazała się szeroka i objęła wszystkie regiony kraju, w tym tymczasowo okupowane przez Rosję. Polscy i ukraińscy wnioskodawcy reprezentowali publiczne i prywatne uczelnie, instytucje oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą badania na dużą skalę.

Roczne granty na realizację projektów otrzymali:

  • dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz dr Nataliia Otrishchenko (Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów), autorki projektu „24.02.2022, 5 am: Testimonies from War”, którego celem jest zebranie i zarchiwizowanie osobistych historii uchodźców z Ukrainy będących ofiarami rosyjskiej agresji. Aby udokumentować ludzki wymiar tej wojny, zostanie przeprowadzonych i zarchiwizowanych kilkadziesiąt wywiadów. Będą rejestrowane w Ukrainie i krajach, które przyjęły ukraińskich uchodźców. Zaangażowanie w projekt partnerów, w tym z Luksemburga i Wielkiej Brytanii, pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców;
  • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS, Katowice) oraz prof. Nadiya Hapon (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), autorki projektu „Strengthening people’s commitment to volunteering for refugees from Ukraine. Motivations of volunteers and intentions behind volunteering – the role of psychological and social factors”, którego celem będzie poznanie motywacji wolontariuszy niosących pomoc uchodźcom oraz innych, wybranych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań leżących u podstaw wolontariatu, a także zbudowanie holistycznego modelu zaangażowania wolontariuszy. Wynikiem prac będą raporty i wytyczne w obszarze wolontariatu dla organizacji pozarządowych i samorządowych;
  • dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) oraz dr Mykola Riabchuk (Instytut Badań Politycznych i Etnicznych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów), autorzy projektu: „From discourse of ‘Europeanness’ to EU membership: integration narratives in Poland and Ukraine in comparative perspective. Merging theoretical and utilitarian approach”, którego celem jest porównanie historycznych doświadczeń w zakresie integracji europejskiej, szukanie odpowiedzi, jak historia i polityka wpływają na wzajemne zrozumienie narracji o integracji i dialogu, a także zbadanie głównych tendencji w postawach prointegracyjnych w polskim i ukraińskim społeczeństwie. Realizacja badań pozwoli także na przygotowanie ukraińskich studentów do procesu negocjacyjnego i akcesyjnego Ukrainy do UE.

W ramach inicjatywy ze środków własnych FNP przyzna w 2022 roku łącznie 6 grantów w dwóch turach naboru wniosków. Kolejny zostanie wkrótce uruchomiony, a aplikacje będzie można składać do 30 września.

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)