Aktualności
Konkursy
04 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-04

Pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze WIB

Nabór wniosków do pierwszego otwartego konkursu na zespoły badawcze Wirtualnego Instytutu Badawczego ruszy z początkiem marca przyszłego roku. Wkrótce zostanie ogłoszona rekrutacja do grona ekspertów, którzy będą oceniać projekty.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce. Pozwala finansować badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został powołany 16 października 2020 roku. Na jego cel przeznaczono 450 mln zł. WIB umożliwia finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 100% finansowania. Środki będą wydatkowane w perspektywie do 10 lat.

WIB promuje współpracę i porozumienie, a nie konkurencję między jednostkami naukowymi w Polsce. Taki model pozwoli najlepiej wykorzystać potencjał, jaki drzemie w polskich ośrodkach naukowych, da szansę wniesienia wkładu w opracowanie nowych terapii, leków czy technologii medycznych. Zapewni naukowcom warunki pracy na najwyższym światowym poziomie i – co równie ważne – najwyższe dostępne obecnie w Polsce wynagradzanie tej pracy – mówi Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT.

Do programu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 wyłonionych w konkursie zespołów badawczych. Nabór wniosków ruszy 1 marca i potrwa do 12 marca 2021 roku. Na oficjalnej stronie programu można znaleźć dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór umowy o finansowanie.

Wirtualny Instytut Badawczy to pilotażowy program, który udowadnia, że prawdziwie konkurencyjna nauka wychodzi poza budynki, laboratoria i istniejącą infrastrukturę. WIB to przede wszystkim ludzie – wykształceni, utalentowani, pełni pasji i zdeterminowani, którzy z zaangażowaniem i odwagą będą rozwijali koncepcje, docelowo służące całemu społeczeństwu. WIB to projekt ważny z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki. Przygotowywany przez Łukasiewicz – PORT z najwyższą starannością we współpracy z Ministerstwem i ekspertami zewnętrznymi – podkreśla dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, instytutu naukowo-badawczego z Wrocławia, który pełni rolę podmiotu zarządzającego programem.

Oceną złożonych wniosków zajmą się wyłonieni na potrzeby programu eksperci z obszaru naukowego i biznesowo-gospodarczego wyspecjalizowani w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii.

Do współpracy poszukujemy najlepszych z najlepszych – uznanych ekspertów, doświadczonych w pracy w środowisku międzynarodowym, którzy mogą poszczycić się dorobkiem, osiągnięciami i doświadczeniem w obszarze biotechnologii medycznej. Ich rolą będzie nie tylko selekcja, lecz także asystowanie zespołom badawczym w drodze do osiągniecia założonych celów. To ogromny przywilej, ale i odpowiedzialność – zaznacza Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Zadaniem zaproszonych do współpracy ekspertów będzie ocena merytoryczna wniosków o finansowanie, jak również okresowa ewaluacja realizowanych przez zespoły badawcze zadań. Rekrutacja ekspertów rozpoczęła się 1 grudnia 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2021 r. W grudniu i styczniu zaplanowano spotkania informacyjne na temat programu.

źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: