Aktualności
Konkursy
29 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-29

Pierwszy polsko-koreański konkurs na projekty o tematyce energii jądrowej

Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów krajowa agencja przeznaczyła prawie 1 mln euro.

Rozpoczęcie współpracy z agencją rządową KETEP w obszarze technologii energetycznych w październiku 2022 roku było przełomową datą w działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To kolejny krok w stronę rozwoju i wspierania innowacyjności w Polsce w obszarze zaawansowanych technologii energetycznych. Oczekuje się, że długoterminowe inwestycje jądrowe w kraju pozwolą m.in. na ustabilizowanie cen rynkowych oraz zahamowanie wzrostu galopujących kosztów energii.

Poza aspektami ekonomicznymi, elektrownie jądrowe to również korzyści płynące z troski o środowisko. Warto zwrócić uwagę, że elektrownia jądrowa nie emituje zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji, nie generuje także dodatkowego dużego natężenia ruchu kolejowego czy kołowego, jak to ma miejsce przy elektrowniach węglowych, do których dostarczane jest paliwo kopalne. W znacznie mniejszym stopniu ingeruje także w lokalny krajobraz i będzie sprzyjać spadkowi zanieczyszczenia powietrza. Elektrownie jądrowe nie powodują bowiem emisji zanieczyszczeń powietrza związanych ze spalaniem węgla, m.in. SO2, NOx, pyłów i metali ciężkich. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych elementów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym również Polski. Wieloletnie prace Unii Europejskiej pokazały już, że elektrownie jądrowe okazują się najbardziej przyjaznym dla człowieka i środowiska źródłem energii, całkowicie niezależnym od warunków atmosferycznych.

Dzisiaj zastosowanie energetyki jądrowej widać już w kosmonautyce, gdzie jest np. źródłem zasilania łazików marsjańskich. Ponadto stanowi nieocenione ogniwo w medycynie nuklearnej, z której szacuje się, że może korzystać już nawet co druga osoba na świecie. Energię jądrową stosuje się także w przemyśle czy nauce. Trudno zatem wyobrazić sobie współczesny świat bez rozwoju energetyki jądrowej.

Uruchomienie pierwszego konkursu pomiędzy Polską a Koreą Południową o tematyce jądrowej to wyjątkowa inicjatywa, która przybliża nas do realnego wykorzystania możliwości wielu zastosowań energetyki jądrowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że energia jądrowa będzie towarzyszyć nam na co dzień, a jej zastosowanie znajdziemy w wielu dziedzinach nauki oraz codziennym życiu. Jestem przekonany, że każdy z nas odczuje w swoim życiu zalety postępu rozwoju energetyki jądrowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chcąc być częścią rozwoju gospodarczego oraz trafnie i ambitnie odpowiadać na potrzeby społeczne, łączy wiedzę i doświadczenie specjalistów z Polski oraz Korei Południowej, aby realizować bardzo ważne dla społeczeństwa projekty o tematyce jądrowej – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zawarcie konsorcjum, w skład którego wchodzić będzie co najmniej jeden polski i jeden koreański podmiot. Konkurs adresowany jest do organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę oraz mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również grup składających się z ww. podmiotów w dowolnej konfiguracji. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Niezwykle istotne jest, aby zgłoszone projekty wykazywały zrównoważony wkład technologiczny partnerów z obu krajów (minimum 30% kosztów projektu po stronie podmiotów z obu krajów). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie, a czas na jego realizację może wynieść maksymalnie 36 miesięcy.

Nabór wniosków potrwa do 7 września 2023 r. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na Platformie Konkursowej NCBiR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)