Aktualności
Konkursy
20 Października
Fot. J. Boczek
Opublikowano: 2020-10-20

Płatne staże, 10 tys. zł oraz… podróż życia czekają na studentów w konkursie LOT-u

Do 15 listopada można składać prace w pierwszej edycji konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Na najlepszych czekają płatne staże, nagroda w wysokości 10 tys. zł oraz… podróż życia. 

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie. Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia polski przewoźnik zorganizował konkurs na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Mogą w nim wziąć udział studenci polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką i inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w językach polskim i angielskim. W grudniu jury ogłosi nazwiska trzech zwycięzców – wszyscy mogą liczyć na płatny, trzymiesięczny staż w LOT. Ponadto autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł i dwuosobowy bilet lotniczy na wybranej trasie LOT-u. Promotor tej pracy otrzyma dwa bilety lotnicze na wybranej trasie. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest bilet dla dwóch osób na dowolnej trasie LOT-u. Zdobywca III miejsca otrzyma bilet dla jednej osoby na wybranej trasie LOT-u.

– W konkursie wyłonione zostaną prace wyróżniające się oryginalnością tematu, jakością przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych danych, samodzielnością i jakością wniosków oraz przydatnością dla rozwoju biznesu lotniczego. Jesteśmy przekonani, że konkurs przyczyni się do powstania prac wnoszących nowe wartości do dorobku naukowego w obszarze lotnictwa pasażerskiego i będzie inspiracją do poszukiwania nowych tematów i innowacyjnych rozwiązań z zakresu lotnictwa – mówi prof. Elżbieta Szymańska, kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, która jest partnerem merytorycznym konkursu.

Do kapituły zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in. Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Politechniki Rzeszowskiej.

Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu, to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotniczego, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in. turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

Obronione prace, wraz z kompletem dokumentów, należy wysłać do 15 listopada na adres: konkurs.lot@pb.edu.pl. Szczegóły: www.lot.com/pl/pl/konkurs.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)