Aktualności
Konkursy
29 Czerwca
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2022-06-29

Po 300 tys. euro dla dwóch polsko-niemieckich projektów badawczych

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki udzieli wsparcia dwóm projektom poświęconym polskiej i niemieckiej kulturze pamięci po 1989 roku i niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Na każdy z nich przeznaczono po 300 tys. euro.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera polsko-niemieckie projekty naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Od początku działalności w 2009 r. dofinansowała około 400 tego rodzaju przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 11 mln euro. Podczas posiedzenia w Berlinie zarząd i rada naukowa Fundacji zadecydowały o wsparciu kolejnych dwóch projektów.

Na temat kultury pamięci zostanie zrealizowany projekt „Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci” pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej i dr. Tomasza Załuskiego. Partnerami projektu są: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet Łódzki oraz Imre Kertész Kolleg w Jenie. Zespół badawczy chce skupić uwagę na niemieckich i polskich wystawach historycznych i artystycznych poświęconych II wojnie światowej i powojennej migracji.

Ten projekt pokazuje, że kultury pamięci w Niemczech i Polsce nie są głównie produktem państwowej polityki historycznej, lecz odciskają na nich piętno również czynniki audiowizualne, takie jak film, muzyka, wystawy czy muzea. Przedmiotem badań będą zarazem przybierające na sile wpływy zmierzające do europeizacji, internacjonalizacji i globalizacji, wywierane na Polskę i Niemcy – opisuje prof. Stefan Troebst, przewodniczący rady naukowej PNFN.

Z kolei historycy: prof. Stephan Lehnstaedt i prof. Paweł Machcewicz opracują razem z polsko-niemieckim zespołem autorów podręcznik akademicki na temat niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945. Zaplanowano krytyczną, łączącą dociekania z różnych krajów syntezę dotychczasowych prac badawczych. Opisany ma być zwłaszcza los wieloetnicznej ludności Polski w okupacyjnej codzienności, opór społeczny i skutki okupacyjnego terroru.

Ten ważny rozdział polsko-niemieckiej historii trzeba zbadać gruntowniej niż dotychczas. Cieszymy się, że zespół autorów naświetli również mało do tej pory opisywane aspekty niemieckiej okupacji Polski. To spojrzenie w przeszłość jest niezbędne do tego, byśmy mogli wspólnie kształtować przyszłość na solidnym fundamencie – tłumaczy prof. Rita Süssmuth, przewodnicząca zarządu PNFN.

Realizację obu projektów wyłonionych w specjalnych konkursach „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” i „Niemiecka okupacja Polski 1939–1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” umożliwią środki przyznane przez ministerstwa ds. nauki obu krajów. Na każdy przeznaczono po 300 tys. euro, rozłożonych na okres odpowiednio trzech i czterech lat.

MK, źródło: PNFN

Dyskusja (0 komentarzy)