Aktualności
Konkursy
06 Grudnia
Fot. Krzysztof Kędracki
Opublikowano: 2023-12-06

Po raz drugi wyłoniono „Talenty Jutra”

Rakietowa platforma do badań aerodynamicznych w warunkach wysokich przeciążeń, innowacyjne preparaty białka drożdżowego, fluorescencyjne antynowotworowe pochodne izotiocyjanianów jako narzędzia umożliwiające jednoczesną diagnozę i terapię, system do monitorowania czynności życiowych noworodka bazujący na sieci neuronowej – to tylko kilka z projektów wyłonionych w drugiej edycji programu grantowego „Talenty Jutra”.

„Talenty Jutra” to program Fundacji Empiria i Wiedza. Wystartował w ubiegłym roku. Ma na celu wsparcie młodych ludzi mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i medycynie. Założeniem konkursu jest wybranie najlepszych projektów naukowo-badawczych lub wynalazków w tych obszarach. Inicjatywa skierowana jest do młodych naukowców i wynalazców (do 25 lat), którzy rozpoczynają swoją ścieżkę naukowo-badawczą.

Zgłoszenia do drugiej odsłony przyjmowano do 30 września. Nadesłano prawie sto nowatorskich prac naukowych
oraz wynalazków. Do finału zakwalifikowano 60 osób, które pod koniec listopada zaprezentowały swoje projekty przed jury. W ten sposób wyłoniono 25 laureatów, którym przyznano granty o wartości 25 tys. zł na dalszy rozwój prac badawczych, eksperymenty lub udoskonalenie wynalazków. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Warszawie.

Wśród zwycięzców znaleźli się studenci i doktoranci dziesięciu uczelni i jednego instytutu. Aż siedmioro laureatów reprezentuje Politechnikę Warszawską. Oto pełna lista nagrodzonych:

 • Paulina Zielonka, Politechnika Warszawska: BioTeum – Bioługowanie telluru z paneli fotowoltaicznych jako element górnictwa miejskiego;
 • Izabela Walendzik, Politechnika Wrocławska: Wpływ elektrochemicznej modyfikacji tkaniny węglowej na wzrost in situ nanostruktur węglowych i ich właściwości elektrokatalityczne w reakcji wydzielenia tlenu z wody;
 • Mateusz Piechocki, Politechnika Poznańska: SkyGrabber – Inteligentne rozwiązanie do dokładnego prognozowania irradiancji w krótkim horyzoncie czasowym;
 • Gabriela Hodacka, Politechnika Krakowska: Opracowanie katalitycznych procesów otrzymywania nanostruktur węglowych
 • Nina Kurowska, Uniwersytet Jagielloński: Biologia syntetyczna w walce z odrzańską „złotą algą” – zastosowanie nowoczesnych metod detekcji do wykrywania Prymnesium parvum w próbkach środowiskowych;
 • Olga Grodzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Znaczenie mikroRNA w diagnostyce pacjentów chorujących na migrenę;
 • Magdalena Kloc, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Hydrożele z nanocząsteczkami związków przeciwnowotworowych produkowanych przez grzyby endofityczne jako nowa forma terapii raka skóry;
 • Magdalena Miętus, Politechnika Warszawska: Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej;
 • Anna Pakulska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Innowacyjne preparaty białka drożdżowego;
 • Bartosz Dąbrowski, Politechnika Warszawska: Rakietowa platforma do badań aerodynamicznych w warunkach wysokich przeciążeń;
 • Maciej Lato, Politechnika Warszawska: Zastosowanie kompozytów drukowanych 3D do produkcji ściernic szlifierskich o znacznej porowatości;
 • Maksymilian Paczyński, Politechnika Warszawska: Widzialni;
 • Filip Szafraniak, Politechnika Poznańska: Gratownica numeryczna – urządzenie do obróbki ściernej powierzchni metalowych po procesie cięcia ploterami plazmowymi;
 • Julia Wilk, Politechnika Warszawska: ikoko – system do monitorowania czynności życiowych noworodka bazujący na sieci neuronowej;
 • Adam Gędek, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Ocena nowych markerów zapalenia w depresji, związek z leczeniem przeciwdepresyjnym oraz stanem klinicznym pacjenta;
 • Jan Konopka, Uniwersytet Jagielloński: Rozwój innowacyjnych inhibitorów kowalencyjnych hamujących PD-1/PD-L1 do zastosowania w immunoterapii nowotworów;
 • Bartłomiej Łuszczuk, Politechnika Warszawska: NEMO – NanoEmulsje i Mikrofluidyka w Onkologii;
 • Bartosz Bunar, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Zbadanie roli komórek prezentujących antygen w generowaniu odpowiedzi humoralnej na szczepionkę Moderna (mRNA-1273);
 • Grzegorz Procyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Interleukina-6 a rola lipoproteiny(a) w patofizjologii stenozy aortalnej;
 • Maja Owe-Larsson, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Wpływ autofagii na ekspresję chromograniny A (CgA) w komórkach endometrialnych;
 • Kinga Ślusarczyk, Politechnika Rzeszowska: Nanokompozyty polimerowe o złożonej strukturze jako rusztowania do wzrostu kości oraz nośniki w miejscowym dostarczaniu leków;
 • Marcel Jakubowski, Politechnika Poznańska: Implanty tytanowe modyfikowane zeolitami oraz jonami o działaniu antybakteryjnym – nowa droga do lokalnego dostarczania leków oraz przyspieszonej osteointegracji;
 • Natalia Izdebska, Politechnika Warszawska: Nowoczesne dodatki do elektrolitów do baterii z anodą metaliczną;
 • Agnieszka Stepasiuk, Uniwersytet Gdański: Nowa nadzieja dla pacjentów onkologicznych – fluorescencyjne antynowotworowe pochodne izotiocyjanianów jako narzędzia umożliwiające jednoczesną diagnozę i terapię.

Grant trafił także do Karola Sadowskiego, ucznia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (Nowe markery uszkodzenia nerek we wczesnej diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek oraz przewlekłej choroby nerek po terapii komórkami CAR-T).

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)