Aktualności
Konkursy
25 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-25

Po raz dziewiąty przyznano certyfikaty „Uczelnia Liderów”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz dziewiąty przyznała certyfikaty Uczelnia Liderów. Uroczysta gala odbyła się 24 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. 

Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” od 2011 roku promuje najlepsze polskie uczelnie oraz ich podstawowe jednostko organizacyjne, kształcące absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W jego ramach akredytowane są szkoły wyższe, wydziały, kolegia, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Certyfikat przyznawany jest podmiotom, które prowadzą studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie.

Szkoły wyższe wyróżniamy tytułem „Uczelnia Liderów” w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. To certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. – Gratuluję dotychczasowych osiągnięć, unikatowych pomysłów, nowatorskich programów studiów, innowacyjnych wdrożeń i nietuzinkowego podejścia do zarządzania na rynku szkolnictwa wyższego. Życzę także, by wszystkie rozwiązania, które poddane zostały ocenie w konkursie „Uczelnia Liderów” udało się Państwu nie tylko utrzymać, ale również twórczo rozwinąć: z korzyścią dla studentów, absolwentów i pracodawców – dodała.

W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, uczelnie niepubliczne oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. W 9.edycji wyłoniono 20 laureatów:

Uczelnie akademickie

 • Politechnika Śląska
 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 • Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

Państwowe wyższe szkoły zawodowe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Uczelnie niepubliczne

 • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Polonijna w Częstochowie

Podczas gali przyznano także wyróżnienia specjalne. Wyróżnienia Nadzwyczajne „Primus” otrzymały uczelnie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w tej edycji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyróżnieniami Nadzwyczajnymi „Aurea Praxis” uhonorowano rektorów wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej: prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka (dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka (rektor Politechniki Śląskiej), dr Martę Wiszniewską (rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach), prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Kusala (rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi), dr. hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPI (rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie).

Wyróżnienia Nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów” trafiły do szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej: Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Wyróżnienia Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznano uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego: Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Współpracy Międzynarodowej” dostały uczelnie, które wykazują najwyższą aktywność w zakresie kształcenia międzynarodowego i współpracy z uczelniami zagranicznymi: Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która oceniała uczelnie między innymi na podstawie danych ze źródeł takich jak: Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON), Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkól Wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK

Źródło: www.uczelnia-liderow.pl

Fotorelacja z Gali

 

Dyskusja (0 komentarzy)