Aktualności
Konkursy
08 Października
Opublikowano: 2020-10-08

Polscy naukowcy laureatami konkursu BiodivClim

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć BiodivERsA. Tym razem chodziło o projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych.

Konkurs BiodivClim: Biodiversity and Climate Change został ogłoszony we wrześniu 2019 roku i obejmował następujące tematy:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people;
  • Climate-biodiversity feedback processes;
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change;
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change.

W konkursie złożono 234 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 21 projektów. Ich łączna wartość to ponad 25,5 miliona euro. Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  • BaltVib: Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i przyszłości: łagodzenie problemu. Kierownik polskiego zespołu: dr Marcin Rakowski, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec i Szwecji.
  • PRINCESS: Nawadnianie torfowisk w środowisku zanieczyszczonym azotem: Synergie i kompromisy między różnorodnością biologiczną, klimatem, ochroną jakości wody i społeczeństwem. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Wiktor Henryk Kotowski, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Belgii, Finlandii, Niemiec i Norwegii.
  • NAPERDIV: Uprawa zbóż wieloletnich oparta na naturze jako model zachowania bioróżnorodności funkcjonalnej w przyszłościowym rolnictwie. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Rumunii i Szwecji.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie BiodivClim rozpocznie się w grudniu 2020 r.

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze. Do tej pory BiodivERsA przeprowadziła pięć konkursów. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci w 2014 r.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)