Aktualności
Konkursy
14 Listopada
Opublikowano: 2022-11-14

Polscy naukowcy zbadają biologiczne podstawy terapii niefarmakologicznych

Cztery projekty z udziałem polskich zespołów badawczych zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie organizowanym przez sieć Joint Programming Initiative in Neurodegenerative Diseases (JPND). Dwa z nich są koordynowane przez polskich naukowców.

Konkurs JPND Call 2022 obejmował tematykę związaną z mechanizmami leżącymi u podstaw terapii niefarmakologicznych w chorobach neurodegeneracyjnych (Understanding the Mechanisms for Non-Pharmacological Interventions). Spośród 92 nadesłanych zgłoszeń do finansowania rekomendowano 14 projektów, których realizacja ma na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia tych chorób. W pięciu z nich, najwyżej ocenionych na liście rankingowej, udział wezmą polscy naukowcy. Będą oni zarazem koordynatorami dwóch z tych przedsięwzięć:

  • DC4MND: Wielowymiarowa charakterystyka działania przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym w chorobach neuronu ruchowego. Koordynator: dr Marcin Bączyk z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Projekt, w którym uczestniczą także: Universität Ulm (Niemcy), Université de Paris – CNRS (Francja), Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB (Włochy), FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Portugalia), Riga Stradins University (Łotwa), dotyczy leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) przy pomocy techniki neuromodulacyjnej przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS), która od niedawna jest wykorzystywana w celu zahamowania procesu degeneracji komórek nerwowych odpowiedzialnych za aktywację mięśni szkieletowych. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia skuteczniejszych planów terapii ALS z zastosowaniem tsDSC.

  • TREMENDOS: Rola mikrogleju w pozytywnym wpływie wzbogaconego środowiska w chorobach neurodegeneracyjnych. Koordynator: dr Ali Jawaid z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Naukowcy, również z Université de Lausanne (Szwajcaria) i Florey Institute of Neuroscience and Mental Health (Australia), wykorzystają strategię stymulacji mózgu nazywaną wzbogaceniem środowiskowym, aby sprawdzić, w jaki sposób możliwe jest wzmocnienie naturalnej zdolności komórek odpornościowych mózgu do usuwania toksycznych złogów. Realizowane badanie może utorować drogę skutecznym terapiom choroby Alzheimera i podobnych chorób mózgu.

Oprócz tego polscy badacze są partnerami w dwóch innych przedsięwzięciach:

  • EPI-3E: Rozpoznanie płciowo-, wiekowo- i komórkowo-specyficznych mechanizmów epigenetycznych i skojarzonych nieinwazyjnych biomarkerów dla nie-farmakologicznych interwencji w chorobach Alzheimera i Huntingtona. Lider polskiego zespołu: dr hab. Bartosz Zbigniew Wilczyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu z udziałem: Université de Strasbourg (Francja – koordynator), German Center for Neurodegenerative Diseases (Niemcy), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hiszpania), Fundación Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Hiszpania) BioTalentum Ltd, (Węgry) jest zbadanie mechanizmów odpowiedzialnych za wpływ tzw. wzbogacenia środowiska (ang. environmental enrichment) i ćwiczeń aerobowych na poprawę stanu chorych na choroby neurodegeneracyjne, w tym przetestowanie hipotezy dotyczącej kluczowej roli zmian epigenetycznych zachodzących w komórkach mózgu. W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane komputerowe modele procesów regulatorowych i epigenetycznych zachodzących w dwóch obszarach mózgu objętych procesem chorobowym.

  • NEURODIET: Mechanizmy molekularne terapeutycznych podejść żywieniowych w neurodegeneracji. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

W ramach projektu doświadczeni naukowcy zajmujący się chorobami neurodegeneracyjnymi z Eberhard Karls Universität in Tübingen (Niemcy – lider), Universidade de Coimbra (Portugalia) i Hacettepe University (Turcja) łączą siły z ekspertem ds. żywienia, aby precyzyjnie wyjaśnić zdarzenia molekularne wywołane przez zastosowanie terapeutycznych diet u pacjentów. Badania dotyczą ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3, inaczej nazywanej chorobą Machado-Josepha (SCA3/MJD) jako choroby modelowej o zdefiniowanej etiologii. Wszystkie dane zostaną połączone z użyciem specjalnych analiz bioinformatycznych, aby móc ustalić mechanizm interwencji dietetycznych nie tylko dla SCA3, ale ogólnie dla zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Polskie zespoły otrzymają na swoje badania niemal 5,2 mln zł. Ich realizacja rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Anna Korzekwa-Józefowicz, MK

Dyskusja (0 komentarzy)