Aktualności
Konkursy
27 Lipca
Opublikowano: 2018-07-27

Polskie granty European Research Council

Czworo polskich naukowców znalazło się w gronie laureatów prestiżowego Starting Grant European Research Council (ERC).

Dr Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego PAN otrzymał prestiżowy grant w wysokości ponad 1 mln euro. Kierowany przez niego zespół podejmie temat dotyczący szeroko rozumianej topologii rozmaitości algebraicznych, z widokiem na zastosowania do arytmetyki, fizyki matematycznej i równań różniczkowych.

Dr Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zrealizuje projekt „Poszukiwanie nowatorskich strategii usprawniających immunoterapię nowotworów (STIMUNO)”, którego głównym celem jest poszukiwanie nowych szlaków zaangażowanych w regulację przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Grant dr. Tomasza Żuradzkiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions” dotyczy z kolei wszechobecnej niepewności, która rzadko jest brana pod uwagę w rozważaniach etycznych. Autor stawia hipotezę, że wiele istniejących zasad, regulacji i praktyk bioetycznych wynika z automatycznych i nieuzasadnionych reakcji psychologicznych, a nie z systemowych rozważań na temat możliwych uzasadnień alternatywnych sposobów decydowania w warunkach różnych, złożonych typów niepewności.

Natomiast dr Michał Németh z Zakładu Filologii Węgierskiej UJ we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji zrealizuje projekt „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language”. Badania będą poświęcone spuściźnie piśmienniczej Karaimów, jednej z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce, której tylko nieznaczna część jest znana badaczom. W ramach tego grantu powstanie cyfrowe wydanie całej Biblii w trzech dialektach karaimskich, opartej na nieedytowanych tekstach utrwalonych pismem hebrajskim (XV-XX w.).

European Research Council (ERC) przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych od 2008 roku. W obecnej edycji Starting Grant spośród 3170 wniosków nagrodzono 403 naukowców, do których trafi w sumie ponad 600 mln euro. Najwięcej grantów uzyskali naukowcy z Niemiec (73), Włoch (42), Francji (33) i Holandii (33).

MK

(Źródło: Nauka w Polsce, UJ)

 

Dyskusja (0 komentarzy)