Aktualności
Konkursy
10 Maja
Opublikowano: 2022-05-10

Polskie Powroty po raz szósty

Nabór do kolejnej edycji Polskich Powrotów ogłosiła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Dzięki programowi naukowcy, którzy rozwinęli swoje kariery poza Polską, mogą wrócić i prowadzić swoje badania w krajowych uniwersytetach czy instytutach badawczych.

Celem Polskich Powrotów NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca.

Dzięki Polskim Powrotom NAWA najzdolniejsi naukowcy zyskują warunki na poziomie porównywalnym z tymi, jakie mieli w renomowanych, zagranicznych ośrodkach. I nie chodzi tylko o kwestie wynagrodzenia, ale także np. możliwość utworzenia własnej grupy projektowej. Dzięki temu mogą realizować własne, odważne i często przełomowe pomysły badawcze. Z kolei polskie uczelnie wzmacniają swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie, zatrudniając naukowców, którzy już dali się poznać w międzynarodowym środowisku akademickim i badawczym – zaznacza dr Grażyna Żebrowska, yrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jednocześnie NAWA zachęca naukowców do aktywnego aplikowania o granty badawcze, które zapewnią dodatkowe finansowanie badań. Grant startowy pozwala im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty NAWA od roku 2020 istnieje już możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowe Centrum Nauki. W odpowiedzi na zgłoszone przez naukowców zapotrzebowanie, teraz stworzono taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. To grant startowy, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla laureatów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej po raz pierwszy w ramach programu Polskie Powroty NAWA zapraszają naukowców polskiego pochodzenia z zagranicy, którzy będą mogli realizować po powrocie do kraju badania naukowe z zakresu badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych. Wsparcie dla jednego naukowca może wynieść nawet 400 tys. zł. Liczę, że działanie to przyczyni się do powstawania przełomowych rodzimych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w gospodarce – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków prowadzony jest do 25 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej NAWA.

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało 63 naukowców. Laureaci to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

W ostatniej edycji do Polski trafiło 11 badaczek i badaczy. Na miejsce realizacji swoich projektów wybrali Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Instytut Matematyczny PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)