Aktualności
Konkursy
04 Lipca
Opublikowano: 2022-07-04

Polskie uczelnie wśród zwycięzców EIT HEI

Dziesięć polskich uczelni weźmie udział w pracach konsorcjów wyłonionych w drugim konkursie EIT HEI. Inicjatywa, poprzez tworzenie kreatywnych i oryginalnych rozwiązań innowacyjnych, ma budować potencjał przedsiębiorczy w szkolnictwie wyższym.

Inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii jest elementem strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027. Ma na celu wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego za pomocą wiedzy specjalistycznej i coachingu, dostępu do ekosystemu innowacji EIT oraz finansowania, umożliwiając im opracowanie planów działania w zakresie innowacji, które będą odpowiadały potrzebom poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego.

Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu EIT HEI, do której nabór wniosków zakończył się w marcu 2022 roku, zgłosiło się łącznie 56 konsorcjów reprezentujących ponad 680 organizacji z całej Europy. W konkursie wybrano 26 projektów, w których uczestniczy 147 uczelni i 147 organizacji pozaakademickich (firmy, ośrodki badawcze, władze publiczne i stowarzyszenia) z 38 krajów, które skorzystają z maksymalnego finansowania w wysokości 31,2 mln euro.

Na liście beneficjentów są także polskie uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Network IQ Alliance), Gdański Uniwersytet Medyczny (innovAId), Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Smart4Future), Uniwersytet Śląski (Entrepreneur),  Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie (AccEnt), Uniwersytet Warszawski (InterHEI), Politechnika Poznańska (Network IQ Alliance), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (DIN-ECO), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (DISCO), Politechnika Wrocławska (IDEATION).

To drugi konkurs EIT HEI. W pierwszej edycji zapewniono finansowanie 23 projektom. W ciągu ostatniego roku w ramach inicjatywy pojawiły się kreatywne i oryginalne podejścia do innowacji i budowania potencjału przedsiębiorczego w szkolnictwie wyższym. Ugruntowane powiązania między ponad 270 uczelniami a przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi i organami publicznymi doprowadziły do ​​powstania dynamicznych ekosystemów, w których uczelnie działają jako ośrodki, które wywierają systematyczny wpływ i napędzają innowacje w całej Europie.

Kolejny nabór wniosków w konkursie HEI Initiative  zostanie ogłoszony pod koniec 2022 r. dla projektów, które rozpoczną się w 2023 r. Inicjatywa EIT HEI ma na celu dotarcie do 550 uczelni do 2027 roku, aby pobudzić europejską innowacyjność w szkolnictwie wyższym i wesprzeć bliźniaczą transformację w kierunku bardziej zrównoważonej, cyfrowej i konkurencyjnej Europy.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology) wzmacnia zdolność Europy do innowacji poprzez dostarczanie rozwiązań dla palących wyzwań globalnych oraz poprzez pielęgnowanie talentów w zakresie przedsiębiorczości w celu stworzenia trwałego wzrostu gospodarczego i wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie. EIT jest organem UE i integralną częścią „Horyzontu Europa”, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, wspólnoty wiedzy i innowacji EIT, między wiodącymi przedsiębiorstwami, laboratoriami badawczymi i uniwersytetami.

MK, źródło: KPK

Dyskusja (0 komentarzy)