Aktualności
Konkursy
05 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-05

Polsko-czeskie projekty w CEUS-UNISONO

Kolejnych dziewięcioro naukowców dołączyło do grona laureatów międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze. Tym razem wyłoniono przedsięwzięcia polsko-czeskie.

Konkurs CEUS-UNISONO dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej w ramach programu wielostronnego CEUS. Pierwszą laureatką została pod koniec grudnia dr hab. Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, która swoje badania będzie prowadzić we współpracy z austriackimi badaczami. Kolejna lista rankingowa zawiera projekty zespołów polsko-czeskich. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej w Grantová agentura České republiky do finansowania zostało rekomendowanych dziewięć projektów, których liderami są naukowcy z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Wrocłąwskiej.

Największa pula środków (blisko 1,5 mln zł) trafiła do dr hab. inż. Katarzyny Siuzdak z IMP PAN, która wraz z partnerami z Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach zajmie się nanostrukturami półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzanymi na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki.

W realizowanym projekcie chcemy zaproponować sprzężenie między zaawansowanymi technikami osadzania warstw i metodą elektrochemicznego wytwarzania nanorurek na podłożach o kompleksowej, trójwymiarowej geometrii do inteligentnego zarządzania światłem i bezznacznikowej detekcji. Obiektem badań będą nanorurki ditlenku tytanu o właściwościach optycznych, które można kontrolować za sprawą zmiany szerokości przerwy energetycznej i wymiarów samych nanorurek. Nanorurki o ściśle zdefiniowanej morfologii zostaną wytworzone na powierzchniach o nietypowej geometrii, by możliwe było opracowanie unikalnych układów, w których padające światło będzie efektywnie oddziaływać z materią. W szczególności zostaną wytworzone i zbadane dwustronne warstwy nanorurek wytworzone naprzeciwko siebie i pozwalające na sekwencyjną absorbcję światła oraz sensory oparte na światłowodach pokrytych warstwą nanorurek funkcjonujące jako sensory gazów i cieczy. Efekt synergiczny, który powstanie między właściwościami materiału, nanoarchitekturą powierzchni oraz geometrią samego podłoża zostanie zbadany mając na uwadze inteligentne zarządzanie światłem – wyjaśnia badaczka.

W konkursie CEUS-UNISONO można sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z jednym lub z dwoma wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tym zakresie. Zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa CEUS-UNISONO

Dyskusja (0 komentarzy)