Aktualności
Konkursy
25 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-07-25

Ponad 100 mln zł na projekty w obszarze cyberbezpieczeństwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Na wsparcie projektów w tym zakresie przeznaczono 105,4 mln zł.

Głównym celem programu CyberSecIdent jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych w perspektywie do 2023 roku. Program koncentruje się na tworzeniu i rozwijaniu rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Efektem realizowanych przy wsparciu NCBR projektów ma być także wdrażanie nowych metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

– Nowe technologie wspierają rozwój gospodarczy kraju, ale mają także ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego, podnoszenia jakości życia społeczeństwa. Postępująca digitalizacja przynosi Polakom wiele korzyści, m.in. prostszy i szybszy dostęp do usług, w tym usług administracji publicznej, znosi bariery komunikacyjne, zmniejsza wykluczenie poszczególnych grup społecznych. Państwo wspiera te procesy, dbając jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa kraju i obywateli w cyberprzestrzeni. Na wsparcie nowatorskich projektów w tym obszarze, w trzecim już konkursie CyberSecIdent, przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Minimalna wartość projektu to 3 mln zł, a dofinansowanie fazy badawczej (badania przemysłowe i prace rozwojowe) w przypadku jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie przez te jednostki. Nabór wniosków rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 7 października.

Cyberbezpieczeństwo to temat, który – nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy – dotyczy nas wszystkich. Agenda badawcza naszego programu obejmuje całe spektrum tematów: zarówno technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz w zakresie tożsamości cyfrowej, jak i rozwijanie technik i procesów analiz w obu tych obszarach. Zróżnicowanie tematyczne projektów wyłonionych w poprzednich konkursach pokazuje, że polscy inżynierowie mają odpowiedni potencjał, by tworzyć nowe rozwiązania – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

W dwóch dotychczasowych konkursach CyberSecIdent dofinansowanie z NCBR w łącznej wysokości ponad 106 mln zł otrzymało 10 projektów. Jednostki naukowe i wyspecjalizowane firmy pracują m.in. nad: prototypem kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa (projekt „Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa”), skalowalnym i wydajnym rozwiązaniem programistycznym chroniącym sieci operatorskie przed atakami typu DDoS (projekt „TAMA”), prototypem urządzenia i systemu do wykrywania ataków bądź wycieków informacji za pomocą̨ unikalnego podejścia do obserwacji ruchu sieciowego z wielu perspektyw wewnątrz sieci (projekt „Platforma detekcji anomalii sieciowych”) oraz innowacyjnym, jednoukładowym systemem scalonego IDSoC zawierającym bezpieczny procesor (projekt „Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący rożne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności”).

Szczegółowe informacje o III konkursie CyberSecIdent są dostępne na stronie NCBR.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)