Aktualności
Konkursy
16 Października
Opublikowano: 2020-10-16

Ponad 144 mln zł na zwiększenie dostępności uczelni

Ponad 144 mln zł na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trafi do 33 uczelni w całym kraju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu „Uczelnia dostępna”. 

To już druga odsłona konkursu, którego celem jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. W pierwszej, rozstrzygniętej w lutym tego roku, dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł przyznano 85 projektom. Zgłoszone w obu edycjach propozycje aktywności musiały obejmować zarówno działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej.

– Każdy student ma prawo kształcić się na uczelni w warunkach pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie własnego potencjału i mieć możliwość rozwijania naukowych pasji. Konkurs „Uczelnia dostępna” to doskonały przykład działania wspierającego uczelnie w likwidacji barier w dostępie do kształcenia. Ponad 440 mln zł, które w sumie przekazujemy uczelniom z całej Polski na ten cel, to inwestycja, która niesie wielkie korzyści społeczne – nie ma wątpliwości minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Rozstrzygnięty właśnie konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). To kolejne działanie NCBR w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w PolsceDzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do NCBR wpłynęło 87 wniosków aplikacyjnych. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogły natomiast brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu.

– „Uczelnia dostępna” to nie jedyne działanie w którym wspieramy uczelnie w ich wysiłkach na rzecz zwiększania dostępności. Dzięki zwiększeniu budżetu rozstrzygniętego już konkursu „Projektowanie uniwersalne” kierujemy do nich ponad 40 mln zł na wdrożenie obowiązkowych zajęć umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Jednocześnie prowadzimy nabór wniosków w konkursie „Centrum Wiedzy o Dostępności”, którego budżet wynosi 30 mln zł – zaznacza dyrektor NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Wśród 33 wniosków, którym przyznano dofinansowanie, znalazły się projekty z uczelni akademickich, w tym także artystycznych , oraz nieakademickich (zawodowych). Najwyżej ocenione zostały te zgłoszone przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej („Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”), Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej („WSPS w każdym calu dostępni”), Uniwersytet Szczeciński („MAXImUS dostępności”), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie („Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”), Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu („Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu („Uniwersytet z Wyobraźnią – program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych”) oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie („Uczelnia Równych Szans – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie”). Projekt z Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał też najwyższe dofinansowanie – prawie 12,5 mln zł.

źródło: NCBR

Wyniki konkursu

Dyskusja (0 komentarzy)