Aktualności
Konkursy
23 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-23

Ponad 2 mln zł na badania wstępne, kwerendy, staże

Kolejnych 56 badaczy i badaczek z całej Polski otrzymało finansowanie na pojedyncze działania naukowe w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki będą mogli przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę lub wyjazd konsultacyjny.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca.

Pierwszą listę rankingową NCN opublikowało przed miesiącem. Na drugiej, ogłoszonej 23 czerwca, znalazły się nazwiska 56 badaczek i badaczy z 34 instytucji, najwięcej z Uniwersytetu Łódzkiego (5), Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (po 4).

Już niebawem dzięki przyznanym środkom (2,03 mln zł) wszyscy będą mogli rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, a także staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne. Niespełna połowę z rozdysponowanych środków przeznaczono na projekty z nauk ścisłych i technicznych (866 396 zł), nieco mniej dostali przedstawiciele nauk o życiu (834 723 zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 331 894 zł. Wśród zakwalifikowanych do finansowanie projektów są m.in. badania wstępne dotyczące tematyki stresu oksydacyjnego, związku pomiędzy odpornością behawioralną oraz sieciami kontaktów społecznych, zmian w strukturze przestrzennej obszaru poprzemysłowego Bicocca w Mediolanie, a także roli aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

MK

Lista rankingowa MINIATURA 6

Dyskusja (0 komentarzy)