Aktualności
Konkursy
19 Lutego
Opublikowano: 2020-02-19

Ponad 210,5 mln zł na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom, uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego oraz badaczom chcącym odbyć staż w zagranicznych zespołach badawczych realizujących granty ERC.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 90 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi ponad 210,5 mln zł. W konkursie UWERTURA współczynnik sukcesu wyniósł 50%, w SONACIE BIS – 18%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 19%.

W konkursie MAESTRO 11 wnioski mogli składać doświadczeni naukowcy, planujący pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Aby zostać kierownikiem projektu, należy wykazać się publikacjami w uznanych czasopismach naukowych, posiadać doświadczenie w kierowaniu innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W jedenastej edycji konkursu finansowanie otrzyma 12 z 64 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przeznaczone ponad 44 mln zł.

SONATA BIS jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Badacz występujący z wnioskiem w konkursie SONATA BIS 9 musiał wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączy do wniosku od 1 do 3 najważniejszych. Projekty, które będą realizowane w ramach SONATY BIS, mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzyma 74 z 404 zgłoszonych projektów.

UWERTURA 4 to konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy posiadają już pewne doświadczenie w prowadzeniu badań i pragną odbyć staż w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jego celem jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie. Dzięki możliwości współpracy z wybitnymi naukowcami polscy badacze zwiększają swoje szanse na znalezienie się w gronie laureatów konkursów ERC. Wnioski w konkursie mogły składać osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które kierują lub kierowały projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. W tej edycji konkursu naukowcy złożyli 8 wniosków, z czego 4 uzyskały finansowanie na łączną kwotę w wysokości niemal 290 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy konkursy, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli 90 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 14 na kwotę niemal 27 mln zł. W naukach o życiu wpłynęły 152 wnioski, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 26 na kwotę prawie 82,5 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 234 wnioski, z czego 50 otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 101 mln zł.

źródło: NCN

Listy rankingowe UWERTURA, SONATA BIS, MAESTRO

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~AD 17.06.2020 12:04

    Czy w przypadku konkursu SONATA BIS przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wcześniejsze wnioski ? np. czy warto wczesniej złożyć wniosek o SONATĘ? Chodzi o nieformalne spojrzenie na sprawę.