Aktualności
Konkursy
15 Lutego
Opublikowano: 2021-02-15

Ponad 215 mln zł na realizację 86 grantów MAESTRO i SONATA BIS

Ponad 215 mln zł przyznało Narodowe Centrum Nauki autorom 86 projektów wyłonionych w konkursach: MAESTRO i SONATA BIS. Granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach zostało złożonych 495 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 86 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ponad 17%. Łączna wartość przyznanych środków w obydwu konkursach wynosi 215 523 213 zł.

MAESTRO to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań podstawowych, prowadzących do odkryć naukowych. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. Na podstawie oceny ekspertów NCN w dwunastej edycji konkursu MAESTRO finansowanie w kwocie niemal 37 mln zł otrzyma 10 z 68 nadesłanych wniosków. Najwięcej – ponad 4,6 mln zł – dostanie prof. Krzysztof Sobczak z Wydziału Biologii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na realizację projektu „Toksyczny RNA z ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych – patomechanizm i cele terapeutyczne chorób neurologicznych”.

SONATA BIS to z kolei konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. W dziesiątej edycji konkursu finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków. Największy grant – o wartości blisko 4 mln zł – trafi do dr. Piotra Szwedziaka z Fundacji ReMedy+, który zajmie się „architekturą ssaczego szlaku sekrecji białek w kontekście transportu dużego cargo z retikulum ednoplazmatycznego”.

W ramach obydwu konkursów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli w sumie 105 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 15 na kwotę niemal 34 mln zł. W naukach o życiu wpłynęło 139 wniosków, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 27 o łącznej wartości ponad 79 mln zł. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych złożyli 251 wniosków, z czego 44 na kwotę ponad 102 mln zł otrzymało finansowanie.

MK, źródło: NCN

Listy rankingowe

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: