Aktualności
Konkursy
21 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-21

Ponad 22 mln zł na wsparcie studenckich kół naukowych

W pierwszej dekadzie października ruszy nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Najzdolniejsi studenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć. Budżet czwartej odsłony wynosi przeszło 22 mln zł. 

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 r. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W ramach programu koła naukowe mogą uzyskać finansowanie albo dofinansowanie projektu, które nie przekracza 70 tys. zł. Dopuszczany jest udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach przedsięwzięcia, ale nie jest to warunek obligatoryjny. Nabór wniosków w IV edycji ruszy 9 października i potrwa do 10 listopada 2023 r. Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

W poprzednich edycjach wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało 408 projektów, w tym:

  • w 2021 r. dofinansowanie otrzymało 128 projektów na łączną kwotę prawie 6,6 mln zł;
  • w 2022 r. dofinansowanie otrzymało 106 projektów na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł;
  • w 2023 r. dofinansowanie otrzymały 174 projekty na łączną kwotę blisko 9,8 mln zł.

W ostatniej odsłonie konkursu dofinansowano m.in. profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani (Warszawski Uniwersytet Medyczny), energooszczędny układ napędowy do motocykla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), model rehabilitacji dziecka z implantem słuchowym bazujący na usługach telemedycznych (Akademia WSB), wpływ leków przeciwpsychotycznych na strukturę chromatyny ludzkich komórek nerwowych (Uniwersytet Jagielloński), innowacyjny system automatycznej kontroli upraw żywności w układach izolowanych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), użycie gestów do sterowania robotami mobilnymi w środowisku miejskim w warunkach ograniczonej widoczności (Politechnika Łódzka), projekt nowoczesnego systemu pakunkowo-transportowego do lądowego transportu międzynarodowego (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie).

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)