Aktualności
Konkursy
18 Lutego
Opublikowano: 2019-02-18

Ponad 250 mln zł dla laureatów kolejnych konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów: MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA. Do finansowania skierowano 147 projektów o łącznej wartości ponad 250 mln zł. 

We wszystkich trzech konkursach złożono łącznie 650 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł. W HARMONII współczynnik sukcesu wyniósł 25%, w SONACIE BIS – 24%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 11%.

Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W konkursie złożono 206 wniosków, z których 52 otrzymają finansowanie o łącznej wartości blisko 40 mln zł.

– Dziesiąta edycja HARMONII była ostatnią odsłoną tego konkursu. Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o scaleniu jej z konkursem OPUS, który od wrześniowej edycji zostanie uzupełniony o perspektywę międzynarodową – informuje prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Postanowienie to zostało poprzedzone ewaluacją krajowych konkursów grantowych. Zdecydowaliśmy się zachować ich różnorodność, wprowadzając równocześnie pewne, korzystne dla wnioskodawców, modyfikacje.

MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W dziesiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 10 z 93 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przeznaczone niemal 40 mln zł.

SONATA BIS 8 jest konkursem skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości niemal 173 mln zł otrzyma 85 z 351 zgłoszonych projektów.

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy konkursy, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli 154 wnioski, spośród których do realizacji skierowano 36 na kwotę niemal 40 mln zł. W naukach o życiu wpłynęły 202 wnioski, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 45 projektów na kwotę ponad 101 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 294 wnioski, z czego 66 na łączną kwotę niemal 110 mln zł otrzymało finansowanie.

Źródło: NCN

Listy rankingowe

Dyskusja (0 komentarzy)