Aktualności
Konkursy
27 Grudnia
Źródło: Ministerstwo Nauki
Opublikowano: 2023-12-27

Ponad 270 mln zł na Regionalną Inicjatywę Doskonałości

Ponad 270 mln zł wyniesie wartość wsparcia w ramach I edycji programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na lata 2024–2027. Środki przyznano 27 uczelniom.

Celem programu RID jest wsparcie wyróżniających się w regionach uczelni akademickich w projakościowym rozwoju działalności naukowej oraz kształcenia w obszarach o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów. W ramach tej edycji wyróżniono 11 regionów: 6 obejmujących poszczególne województwa oraz 5 obejmujących po dwa sąsiadujące województwa. Wskazano po 3 grupy dyscyplin naukowych bądź artystycznych o istotnym znaczeniu dla rozwoju tych regionów.

Do konkursu złożono 53 wnioski, z których do finansowania skierowano 30. Środki w wysokości 271 697 432,74 zł (średnio 68 mln rocznie) przyznano 27 uczelniom. Trzy z nich – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Rzeszowski – otrzymały wsparcie na po 2 projekty. Największą kwotę dofinansowania – blisko 25 mln zł – dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na przedsięwzięcie „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie”.

RID wspiera uczelnie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, a także kształceniu wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej.

Finansowanie jest przyznawane na okres 4 lat (2024–2027). We wniosku należało przedstawić plan obejmujący cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia w danej dyscyplinie lub grupie dyscyplin, wraz z opisem działań zmierzających do ich osiągnięcia w okresie 3 lat (2024–2026) oraz wykazem działań służących utrwaleniu rezultatów planu, planowanych do realizacji w roku 2027.

GaL, źródło: MEiN

Uczelnie zakwalifikowane do programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Dyskusja (0 komentarzy)