Aktualności
Konkursy
16 Października
Opublikowano: 2019-10-16

Ponad 30 mln zł dla polsko-niemieckich zespołów badawczych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzeciej edycji konkursu BEETHOVEN CLASIC na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Do naukowców trafi 30 086 432 zł.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). W tej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych, z czego 63 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, a 67 w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (m.in. w chemii, matematyce, fizyce, materiałoznawstwie). Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty – 16 w grupie HS i 18 w ST.

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce aż trzech beneficjentów ma Uniwersytet Jagielloński. Po dwóch mają: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie. Ponadto laureatami zostali naukowcy z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Najwyższe dofinansowanie w tej grupie – w kwocie ponad 1,4 mln zł – otrzymał dr hab. Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Historycznego UW, który wraz z zespołem Prof. Dr. Johannesa Niehoff-Panagiotidisa z Wydziału Filozofii i Nauk Humanistycznych Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego zrealizuje projekt pt. „Poziomy rozpadu: bioarcheologiczne studium przemian gospodarczo-społecznych w świecie wschodniorzymskim na przełomie starożytności i średniowiecza”.

Z kolei w naukach ścisłych i technicznych badanie prowadzone będą w 15 polskich instytucjach naukowych. Po dwa granty uzyskali naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, zaś po jednym: z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Najwyższe dofinansowanie (1,7 mln zł) dostał dr inż. Jędrzej Walkowiak z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, który wspólnie z zespołem Prof. Dr. Waltera Leitnera z RWTH w Aachen zrealizuje projekt: Katalityczne hydrosililowanie w układzie SILP/scCO2 – innowacyjne podejście do redukcji i funkcjonalizacji alkinów, imin oraz związków karbonylowych”.

Ocena merytoryczna wspólnych polsko-niemieckich wniosków przebiegała w dwóch etapach: najpierw projekty zostały ocenione przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, a następnie ostateczna ocena była uzgadniana na posiedzeniach zespołów ekspertów. Nagrodzone projekty będą realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie zespoły naukowe. Badania mogły być zaplanowane na 2 lub 3 lata, a wnioskowana kwota na realizację polskiej części projektu nie mogła być niższa niż 150 tys. zł. Osoba, która będzie pełnić rolę kierownika projektu, musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Niemiecka Wspólnota Badawcza jest organizacją finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe. DFG działa jako podmiot prawa prywatnego, a finansowane jest głównie ze środków krajów związkowych oraz rządu federalnego.

MK, źródło: NCN

Wyniki konkursu BEETHOVEN CLASIC 3

Dyskusja (0 komentarzy)